Podprůměrné výnosy zemědělských plodin očekávají letos zemědělci a sadaři nejen na Prostějovsku, ale i v celé střední a východní Evropě. Může za to sucho. Budou kvůli tomu potraviny dražší? Názory se různí.

„Ceny určuje sjednocená Evropa, nikoli jednotlivé země, jejich vývoj tak nelze odhadnout,“ tvrdí Zdeněk Vykydal, šéf Okresní agrární komory v Prostějově.

Poukazuje na to, že zatímco v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku či na Ukrajině prší jen zřídkakdy, francouzští zemědělci si na nedostatek vláhy nestěžují. „Mračna se do Evropy táhnou od západu a vyprší se nad Alpami,“ uvedl k tomu Vykydal.

Předseda družstva Moravan Domamyslice Zdeněk Toufar si na rozdíl od něj myslí, že potraviny budou letos určitě dražší.

„Před rokem jsme sklidili nadprůměr, ale tento rok bude úroda mizerná. Potraviny a suroviny pro jejich výrobu se budou muset do republiky dovážet a žádný obchodník je nebude prodávat pod cenou. Obecně platí, že to, co se doveze, bývá dražší,“ argumentuje.

Úroda na Hané je ohrožena

Situace na polích je nyní podle Toufara katastrofální.

„A to především na Hané a na jižní Moravě. Jeďte se třeba podívat k prostějovskému Intersparu. Pšenice by tam měla být v tuto dobu do pasu, ale je s bídou po kolena. Půda je suchem rozpraskaná tak, že do ní strčíte ruku,“ popsal předseda zemědělského družstva.

Sucho se může podepsat i na chovu krav

Zdeněk Toufar připomněl, že stát před několika lety dával zemědělcům při výjimečném suchu peníze, a družstva díky této podpoře přežila.

„Letos ale nedostaneme ani korunu. Je potřeba si uvědomit, že za této situace nebude ani píce pro krávy. Každý dobře ví, jak špatně je na tom republika s výrobou mléka. Sucho může být pro chovy krav ranou do vazu,“ vyjádřil se Toufar.

Vladimír Suchý, tajemník představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, upozorňuje, že Brusel nedovoluje státům Evropské unie krýt ztráty, které rolníkům způsobí extrémní počasí.

„Zemědělci se ale mohou nechat proti škodám pojistit. Náš fond na takové pojistky přispívá, a to až do výše několika desítek procent,“ zmínil se Suchý.

Předseda ZD Moravan Domamyslice Zdeněk Toufar pojistku proti suchu nemá. „Neznám ani jediného zemědělce, který by ji měl. Je totiž nehorázně drahá, nemůžeme si ji ani přes podporu fondu dovolit,“ prohlásil.

Co je Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond?
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond se na svých webových stránkách prezentuje jako jeden ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství. Popisuje se na nich, že patří k nejefektivnějším nástrojům českého zemědělství v rámci takzvané „národní pomoci.“ Fond je akciovou společností, jejímž stoprocentním vlastníkem je Česká republika. Její práva zajišťuje Ministerstvo zemědělství, jehož organizační složky s fondem spolupracují. S nízkými náklady se snaží zajišťovat programy podpory, které mají přinášet konkrétní a okamžité efekty u početné skupiny podnikatelů v zemědělství.