S prvním dnem tohoto kalendářního roku zanikla povolení k vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod vydaných před 1. lednem 2002. Povolení udělená příslušným vodoprávním úřadem po tomto datu platí jen po dobu v nich určenou.

„O prodloužení povolení mohli lidé požádat do 30. června loňského roku. Pokud tak neučinili, jsou nyní v bezprávním vztahu a hrozí jim pokuta,“ upozornila na možné komplikace Michaela Náplavová z vodoprávního oddělení odboru životního prostředí městského úřadu v Prostějově.

Postih za neplatné povolení je pro fyzické osoby jiný než pro právnické. Podle přestupkového zákona se sankce pro fyzickou osobu může vyšplhat až na 50 tisíc korun, pro právnické deset milionů. Pokud není v obci kanalizace zakončená čistírnou odpadních vod, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod pomocí žumpy, septiku nebo domovní čističky odpadních vod.

Protože žumpa není vodním dílem, povolení k vypouštění odpadních vod pro ni není potřeba. Je však nutné u několika komorových septiků, které nejsou zaústěné do kanalizace. V jejich případě stanoví úřad podmínky, které musí splňovat.

„Septik máme vybudovaný v roce 1985. Máme ale jen stavební povolení. O žádném jiném nevím. Kanalizace v obci není, tak vodu z jímek vypouštíme na zahradu ke stromům. Je to voda z koupelny a kuchyně, záchod na chatě máme suchý,“ poznamenala Marie Kopecká, která vlastní nemovitost v katastru obce Ptení.

Podle úředníků se podobných případů povolení netýká. Počet udělených povolení postupně klesá v souvislosti s budováním kanalizace v obcích.
„Víc než 80 procent domů je napojeno na hloubkovou kanalizaci a následně na čističku odpadních vod, kterou jsme dokončili loni v létě,“ uvedla starostka Otaslavic Jiřina Kalábová s tím, že napojit se na kanalizaci nemohou chataři. „Zatím to není technicky možné,“ dodala.