VŘESOVICE
Ve Vřesovicích, ležících nedaleko Prostějova, žije 546 obyvatel a mají bohatou historii. První písemnou zmínku o obci, která pochází z roku 1078, nalezneme v zakládací listině kláštera Hradisko u Olomouce. Právě tomuto klášteru patřily Vřesovice až do roku 1784.

V 17. nebo 18. století se pak z Vřesovic staly Břesovice. Obec se k původnímu názvu vrátila až v roce 1925. Vřesovice jako klášterní vesnice Hradiska byly často místem pobytu opatů v časech příznivých, ale i v dobách ohrožení kláštera.

V obci měla dlouholetou tradici i škola, jejíž vznik se datuje do roku 1616. K úřednímu zrušení došlo v roce 1985. Poté zde fungovalo chlapecké učiliště (1992-1995), od roku 2000 pak budova nabízí obecní byty. Učiliště bylo v roce 1995 přesunuto do budovy bývalé fary. Zde fungovalo až do roku 2007. V září 2013, po 28 letech, došlo ve Vřesovicích k obnově školní výuky. Bývalá fara tak dnes slouží dětem do páté třídy.

Dominantou Vřesovic je zámek, který byl postaven v letech 1702-1704, dále pak kostel svatého Petra a Pavla, který byl postaven okolo roku 1350. Dnešní trojlodní podoba kostela pochází z roku 1686. Další dominantou je kaplička Jana Nepomuckého postavená mezi lety 1705-1710. Součástí obce je i muzeum, jehož základem je Pamětní síň z roku 1965, která byla součástí zámku.

O MÍSTNÍCH SPOLCÍCH
Vřesovice vždy aktivně kulturně žily. Ve svém jádru měly celkem čtyři spolky.

Čtenářsko-pěvecký, který byl založen v roce 1875 a fungoval do roku 1912. Díky tomuto spolku byla obec velmi dobře zásobena knihami. Po jeho zaniknutí převzaly Vřesovice do svého majetku na 470 knih a dnešní obecní knihovna pokračuje v jeho tradici.

V roce 1898 vznikl Sbor dobrovolných hasičů, který má v obci důležité postavení dodnes.

V roce 1911 byla založena T.J. Sokol, díky které byla v roce 1921 ve Vřesovicích postavena sokolovna a v roce 1932 stadion. Po roce 1990 byla jednota obnovena a funguje i v současnosti.

V roce 1921 vznikla z katolické Omladiny Jednota Orel, která v roce 1931 postavila v obci orlovnu. Po roce 1990 svou činnost v obci už neobnovila.

V roce 1975 byla založena dechová hudba Vřesovanka, která je dodnes velmi populární. Později v roce 1994 vznikla také vřesovická Kulturní společnost Máj.

Autorka textu: Hana Nevrlá