STRAŽISKO

První písemná zmínka o tehdejší osadě je spjata s existencí hradu Grünbergu, čili Zeleného kopce. V místě se hrad nacházel už koncem 13. století. V roce 1326 jej vlastnil Adam z Konice. První zmínka o obci samotné pochází ale až z roku 1379. Hrad v 16. století zcela zpustl. POd roku 1722 už se na jeho místě vypíná poutní kostel Andělů strážných.

Významnými pro Stražisko byly 19. a začátek 20. století. V roce 1854 přibyly na cestě ke kostelu zastavení křížové cesty. V roce 1889 pak byla postavena železnice spojující ves s Prostějovem. Začátkem 20. století pak vznikly cenné Jurkovičovy vily.

Stražisko má v současnosti necelých 500 obyvatel. Nachází se zde obchod, hostinec, školka a oblíbené koupaliště. Z okolí se stala vyhledávaná oblast chalupářů a chatařů.

PLUMLOV

Místo plné památek a zajímavostí. To je město Plumlov nacházející se jen pár kilometrů západně od Prostějova. Místo bylo osídleno od pradávna, později zde vznikl hrad, který byl stržen začátkem 19. století a dodnes jsou z něj vidět zbytky na nádvoří zdejšího zámku. Ten je výraznou dominantou širokého okolí. Stejně jako kostel z roku 1555, kde dosud najdeme dělové koule z dob třicetileté války.

V Plumlově dnes žije zhruba 2300 obyvatel. Nachází se zde řada obchodů, hostince, pošta i zdravotní středisko. O vzdělání se stará mateřská, základní i umělecká škola. O kulturu hned několik spolků. Řada akcí se odehrává na zámku, který během turistické sezony přiláká přes deset tisíc návštěvníků.