SMRŽICE

Smržice od pradávna byly a stále jsou jednou z největších obcí na Prostějovsku. Předci nynějších zhruba 1700 obyvatel se však v minulosti měli co ohánět. Obec, poprvé zmíněná v roce 1131, se nevyhnula utrpením husitských válek, třicetileté válce ani oběma světovým konfliktům. V polovině 18. století společně se sousedy z Kostelce na Hané někteří poddaní odepřeli poslušnost kvůli délce roboty a odmítli pracovat na panském. Rebélii však potlačily císařské oddíly.

To nyní je doba ve Smržicích o poznání klidnější. Lidé mají v obci k dispozici obchody, hostince, poštu či lékaře. Nechybí ani základní a mateřská škola. Centrem společenského života je pak kulturní dům a blízká sokolovna. O dění v obci se stará celá řada organizací od hasičů přes zahrádkáře až po Sokoly. Oproti velké většině obcí a měst na Prostějovsku však svůj podíl na životu obce mají také místní turisté. Ti pořádají dvě největší akce roku Smržické vandr a Smržickou šlapku. Kromě těchto aktivit se však Smržice staly známé i díky cenám za údržbu zeleně, rozsáhlé výstavbě domků a nově postavenému, obřímu rajčatovému skleníku.

ŠTĚTOVICE

Štětovice jsou dnes poměrně malou dědinou, součást Vrbátek. V minulosti se však jednalo o poměrně velkou obec, za první republiky zde žilo na šest set lidí. Ty časy jsou ale pryč.

Samotný původ názvu zůstává neznámou. Existuje teorie, že měl poukazovat na množství kamenných domů, což ve své době odkazovalo na majetnost majitelů místního panství. Pokud se pak podíváme do historie Štětovic, zaznamenáme tradiční vzestupy a pády. Obce se jako jiných dotkla třicetiletá válka, dále také oba světové konflikty. Tragický byl ale také mnohde klidný rok 1903: tehdy na epidemii zemřelo osm místních školáků.

Nyní jsou Štětovice menší vsí, navíc bokem hlavních silnic. Prochází tudy pouze cesta z Vrbátek do Hrdibořic. Ta je však místy pořádně rušná díky nedalekému cukrovaru a také Zlaté farmě, která se snaží o eokologičtější výrobu a navíc také pořádá kulturní akce. Samotné Štětovice se pak mohou pochlubit úpravnými ulicemi či chodníky, opravenou kapličkou či školkou. Nachází se zde také park s hřištěm. Ves pak reprezentují například místní hasiči.