PROSTĚJOVSKÁ GALA
Společnost, zaměřující se především na výrobu sportovního zboží a jiných kožedělných výrobků, slavila nedávno 71 let své existence. Během svého působení zažila nejeden vzestup a pád. Podnik v minulosti zahrnoval několik provozoven i v dalších městech bývalého Československa.

Gala byla založena v roce 1949 v Šumperku. V roce 1951 přesídlila do Krasic u Prostějova a zároveň došlo k reorganizaci celé společnosti. V roce 1972 byl podnik v Krasicích rozšířen o novou výrobní budovu. Během své existence změnila společnost několikrát výrobní produkci vyráběla obuv, sportovní zboží, hokejovou výstroj, kabelky i špičkové volejbalové, házenkářské, basketbalové, fotbalové a jiné sportovní míče. Po roce 1989 se společnosti nevedlo nejlépe výroba nebyla schopna reagovat na nový tržní mechanismus. A tak vznikla akciová společnost s názvem Gala Prostějov-Krasice.

Dnes Gala a. s. vyrábí sportovní míče, vybavení pro turistiku, šité doplňky pro armádu a policii, šátky, dětská nosítka, boxovací pytle a další produkty.


LEGENDÁRNÍ OP PROSTĚJOV

Výroba oděvů má ve městě svou dlouholetou tradici navazující na cechovní malovýrobu z počátku 16. století. Od poloviny 19. století je historie prostějovského oděvního průmyslu úzce provázána s aktivitami místních židovských podnikatelů, počet českých oděvních firem se zvýšil po vzniku Československa v roce 1918. Těsně před druhou světovou válkou bylo v Prostějově 72 oděvních společností.

Po druhé světové válce byli do podniků dosazováni národní správci. Největší konfekční firmy (Nehera, Rolný, Silesia a Sbor) podlehly vlně znárodňování a v letech 1946-1948 se staly základem národního podniku Oděvní průmysl Prostějov. V roce 1949 byl podnik přejmenován na Oděvní závody Jiřího Wolkera. Ve druhé polovině 50. let se stát rozhodl koncentrovat výrobu na jedno místo do Vrahovic. V roce 1958 došlo ke sloučení s Hanačkou a k opětovné změně názvu na Oděvní průmysl Prostějov. V roce 1964 se firma nastěhovala do nově vzniklého areálu a v době největší slávy zde pracovalo až deset tisíc lidí.

OP Prostějov zajišťoval až 80 procent veškeré oděvní výroby v Československu a byl významným exportérem. Přechod na tržní hospodářství po roce 1990 se již tak úplně nepovedl. Na přelomu tisíciletí pak přišel pomalý pád. OP propouštěl a zavíral své pobočky. V roce 2010 byl na firmu vyhlášen konkurz. Obrovské dluhy, levná konkurence a podezřelé finanční machinace způsobily nakonec krach oděvního gigantu. V roce 2014 byl celý výrobní areál OP Prostějov zbourán.

Autorka: Hana Nevrlá

Foto a textové podklady: Gala Prostějov Od minulosti k dnešku, Oldřich Václavík, foto: archiv firmy Gala a Ivany Jančaříkové
Foto a textové podklady: Státní okresní archiv Prostějov, Tomáš Cydlík, SOkA