OLŠANY U PROSTĚJOVA

První písemná zpráva o Olšanech pochází z roku 1131, kdy byl dokončen a vysvěcen nový biskupský kostel sv. Václava v Olomouci. Roku 1568 se stává skoro celá obec majetkem premonstrátů z Klášterního Hradiska. Pro Olšany znamenal největší katastrofu pobyt švédských vojsk v letech 1642 až 1643 a 1645 v průběhu třicetileté války. Olšany byly téměř zničeny i s dvorem, kostelem a farou.

V roce 1784 byl zrušen premonstrátský klášter v Hradisku, klášterní majetek připadl státu a správy se ujal náboženský fond. V roce 1786 byl zrušen i vrchnostenský dvůr v Olšanech a pozemky byly rozděleny mezi olšanské zahradníky, domkaře a podruhy.

Do obce Olšany byly začleněny v roce 1850 osady Karlov a Hablov. V současnosti žije v Olšanech 1760 obyvatel. Řadí se tak mezi největší obce na Prostějovsku. V obci funguje několik spolků Myslivecké sdružení, SDH Olšany, SDH Hablov, Svaz zahrádkářů a TJ Sokol.

Základní škola má 170 žáků, mateřskou školku navštěvuje 103 dětí. Starosta Milan Elfmark je ve funkci druhé volební období. V obci se tradičně koná mezinárodní mládežnický fotbalový turnaj.


ČECHY POD KOSÍŘEM

První písemná zmínka o obci pochází ze 12. století. Samotné Čechy pod Kosířem byly založeny nejpozději v roce 1131. Ve 14. století vzniklo ve vsi první panské sídlo tvrz.

Od poloviny 18. století se pak obec stala majetkem rodu portugalských hrabat Silva-Tarouců. Ti se velmi výrazně zapsali do vzhledu Čech pod Kosířem a jejich rozvoje. Z tvrze se stal zámek, několikrát stavebně upravovaný, u kterého nechali příslušníci rodu vysázet anglický park. Z dendrologického hlediska je nyní brán jako srovnatelný s jiným skvostem, parkem v Průhonicích.

Obec je neodmyslitelně spojena také s malířem Josefem Mánesem, který na zámku i v okolí tvořil, také však s výrobou hasicí techniky. Za Rakouska-Uherska zde byly vyráběny ve Smékalově továrně stříkačky, nyní výrobu připomíná expozice sousedící s pozoruhodným Muzeem historických kočárů.

V současné době má obec necelých 1100 obyvatel. Funguje zde základní a mateřská škola, pošta, ordinuje lékař. Spolky pak zastupují například sokolové, dobrovolní hasiči, činný je zde taktéž Junák. Široká veřejnost má 7 let k dispozici moderní sportovní a společenské centrum.