LABUTICE
Labutice, malá vesnice nacházející se zhruba sedm kilometrů od Konice, je v současné době místní částí obce Suchdol. Ne vždy tomu tak bylo.

Labutice byly založeny v roce 1786 rozdělením dvorů ptenského panství na několik osad. Původní název obce zněl Schwanenberg, jelikož drtivá většina obyvatel byli Němci z nedalekého, tenkrát Německého, Brodku (dnes Brodek u Konice). Počeštěním pak vznikl název, který se užívá dodnes: Labutice.

Slovo Schwann znamená v překladu labuť, kterou má obec i ve svém znaku. V období druhé světové války se Labutice staly sudetskou hraniční obcí. Pro obyvatele nastaly těžké časy.

V roce 1960 obec ztratila svou samostatnost a stala se součástí obce Suchdol. Zatímco ostatní obce se po roce 1989 osamostatnily, Labutice se rozhodly, že zůstanou částí Suchdolu. Tento stav trvá dodnes.

V současné době zde žije kolem šedesáti obyvatel. Významnou úlohu měla v obci obecná škola, která byla přestavěna na prodejnu Jednota, a sbor dobrovolných hasičů, který v obci působí dodnes. V horní části obce je pak umístěna kaple svatého Štěpána a u silnice směrem k Brodku u Konice stojí boží muka.

HRADČANY-KOBEŘICE
Hradčany-Kobeřice leží na říčce Brodečka. První písemná zmínka o části Kobeřice pochází z roku 1399. Hradčany písemné prameny zmiňují již v roce 1160.

Obě obce se nacházejí v místech, kde je doloženo osídlení z pravěku. Obec Hradčany- -Kobeřice vznikla spojením dvou obcí kolem roku 1960, kdy byly Kobeřice sloučeny se sousední obcí Hradčany. Obec je lokalizována v oblasti s intenzivní zemědělskou výrobou. Dominantou Kobeřic je barokní kostel Bolestné Panny Marie z roku 1785.

Hradčanské návsi vévodí kaplička svatého Františka Xaverského. Roku 1668 opat Bedřich Sedlecius postavil v obci Hradčany pivovar. V Hradčanech se nachází starobylý vodní mlýn ze 17. století. Současná podoba mlýna je ovlivněna přestavbou po ničivém požáru v roce 1922.

Budova školy z roku 1880 přestala sloužit svému účelu v roce 1962. V přízemí bývalé školy je dnes veterinární ordinace. O sportovní akce se v Kobeřicích stará sportovní klub KOBRA. Pravidelně pořádá kulturní akce i pro děti. V Kobeřicích od roku 1926 působí Sbor dobrovolných hasičů.

Obec má svou zbrojnici a pořádá soutěže pro děti. Dalším funkčním spolkem jsou myslivci. Konec II. světové války obě obce poznamenal těžkými boji při osvobozování. Bylo zničeno nejen mnoho domů, ale došlo i ke značným ztrátám na životech. V obci žije 423 obyvatel a v jejím čele od minulého roku stojí starostka Zuzana Weinlichová.

Autorka textů: Hana Nevrlá