KOVÁLOVICE - OSÍČANY
Obec je položena v nejjižnějším cípu Olomouckého kraje, na hranici krajů Zlínského a Jihomoravského. V její blízkosti, na pravém údolním svahu potoka Tištínka, se nachází národní přírodní památka Křéby.

O části Koválovice u Tištína je první písemná zmínka z roku 1349, Osíčany byly poprvé uvedeny v roce 1365. V obci stojí dvě památné kapličky. Z mladších památek je to filiální kostel sv. Antonína v Koválovicích, z roku 1947 a hřbitov z roku 1910.

Ve středu Koválovic stojí památník padlým obětem 1. světové války. Vedle pomníku je pamětní deska rodáka Josefa Kroutila, vojáka rakouské armády povýšeného do hodnosti brigádního generála, později divizního generála. Znovuodhalení pamětní desky se občané dočkali v roce 1993.

Obec Koválovice-Osíčany vznikla sloučením dvou samostatných obcí v roce 1961. V jejím čele stojí starosta Josef Polášek. Dnes zde žije 283 obyvatel.

V obci je několik funkčních spolků. Mezi nejstarší patří Sbor dobrovolných hasičů nebo myslivci. Turisticky atraktivní je Muzeum pohraniční stráže a SNB nebo vyhlášené koupaliště se dvěma bazény.

ZDĚTÍN
V malé obci, nacházející se na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, žije téměř 400 obyvatel. Místní ovšem nepoužívají název Zdětín, ale postaru Ždětín. V roce 1928 byla totiž obec přejmenovaná a byl odstraněn háček nad Z. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368. V roce 1384 koupil část Ždětína Mikeš Zub.

V roce 1785 Panský dvůr ždětínský zanikl, protože byl rozdělen na 28 stejných dílů. Tak povstala nová osada Nechutín. Nechutín byl se Ždětínem spojen politicky v roce 1843, hospodářsky až v roce 1920. Dominantou obce je středověká studna zvaná Haltýř, která bývala součástí panského dvora.

Na návsi pak stojí kaple svaté Anny postavená v roce 1843. Před ní se nachází pomník věnovaný obětem obou světových válek. V roce 1889 byla v údolí Romže postavena železniční trať. Na začátku 90. let zde vznikla zastávka, kterou v roce 1961 na příkaz okresu přejmenovali na Zdětín.

Autorka textů: Hana Nevrlá