Základní škola v Kostelci na Hané

Základní škola v Kostelci na Hané poskytla vzdělání mnoha dětem, které v rámci školní docházky zažily nejedno dobrodružství a navázaly pevná přátelství.

Nejinak tomu bylo i u prvňáčků ze školního roku 1950/1951, kteří se schází dodnes. Základní školu opustili v roce 1958 a od té doby se sešli již osmnáctkrát. Do první třídy nastupovalo v roce 1950 přes 40 žáčků, kteří byli rozdělení do dvou tříd.

Od roku 1956 spolužáků postupně přibylo, jejich řady doplnily děti z okolních vesnic. Obě šesté třídy tedy navštěvovalo kolem 60 žáků.

Po opuštění školních lavic se většina mladých lidí vydala do učení, chlapci se vyučili především soustružníky, zámečníky, zedníky, 16 z nich odešlo do učení do Lutína. Děvčata se pak vydala cestou prodavaček či švadlen. První sraz obou tříd proběhl po 18 letech od ukončení základní školní docházky, v roce 1974.

Sešlo se na něm kolem 60 kamarádů z dětství. Loni v červnu se obě třídy sešly již poosmnácté v kostelecké restauraci usedlo ke společnému stolu celkem 29 bývalých spolužáků. Ti zavzpomínali na školní léta i učitele, kteří je provázeli na jejich cestě dospíváním. Organizátoři dlouholetých srazů, Jaroslav Vyhlídal a Marie Smékalová, plánují další setkání zase za pět let.


SDH Budětsko

Návrh založit sbor dobrovolných hasičů podal řídící učitel Josef Vyhnálek v roce 1899. Zakládající schůze se konala 13. května 1900 v hostinci Jana Zapletala. Do sboru se zapsalo 30 činných a 42 přispívajících členů.

Prvním předsedou se stal Jan Šimek a funkci prvního náčelníka získal Josef Přikryl, kterého po jeho rezignaci vystřídal Josef Páleník. Dne 11. června 1900 byla pro činnost sboru dovezena z Čech pod Kosířem stříkačka a výzbroj. Sbor se od prvopočátku účastnil soutěží, oslav, různých cvičení a hasil požáry v širokém okolí.

Organizoval také plesy a pomáhal obci při kulturních akcích. První světová válka zasáhla tragicky i budětský sbor. Do boje tehdy odešlo 14 členů. V říjnu 1939 bylo do hasičské zbrojnice a sborovny zavedeno elektrické osvětlení, což usnadnilo orientaci i manipulaci s výzbrojí.

V roce 1943 nařídila německá branná moc sundání zvonu z místní zvonice z roku 1765. Se zvonem se přišli rozloučit místní obyvatelé i dobrovolní hasiči. Konec druhé světové války slavili i členové SDH a na konci května 1939 se to v Konici opět hemžilo hasičskými stejnokroji, a to na slavnosti Božího těla.

V červnu 1939 se konal 1. obvodový sjezd hasičů konického okresu v Brodku u Konice. Přijelo sem 21 budětských. V roce 1983 bylo založeno mládežnické družstvo, vedením byl pověřen F. Pospíšil, jako výpomoc B. Konečný.

Roku 1983 se žáci poprvé představili veřejnosti na místní soutěži v Budětsku. Starší žáci byli úspěšnější. Mládež se pravidelně účastnila i hry Plamen. V zimě hrály děti například tenis, ve kterém pořádaly i turnaje. V současnosti čítá sbor 58 dospělých a 24 dětí.

Autorka textů: Hana Nevrlá