HVOZD

Centrum nejbližšího okolí. Tím byl a stále je Hvozd. Vesnice se zhruba šesti sty obyvateli leží asi sedm kilometrů severně od Konice.

Během své dlouhé historie, která se oficiálně píše už od třináctého století, si zdejší obyvatelé užili svoje. Třicetiletá válka je připravila o potraviny, domovy i o životy. Následná robota zrušená až za Marie Terezie je pak stála hodně úsilí. A za první světové války zemřelo na frontách na dvě desítky místních.

Nyní už se obci podobné katas-trofy vyhýbají. Naopak může být výchozím bodem pro cykloturistiku, okolí nabízí zvlněnou krajinu i množství památek. Nalezneme zde také dva obchody, hostinec, školu či ordinaci. Ke Hvozdu patří i obce Ospělov, Otročkov a Vojtěchov.

SUCHDOL

Výrazná vesnice uprostřed Drahanské vrchoviny, která se skládá hned ze čtyř částí. To je Suchdol, k němuž patří ještě části Jednov, Labutice a Klárky.

Historie samotného Suchdola se začala psát dávno, už v roce 1379. Později se nacházel třeba v majetku pánů ze Švábenic, podobně jako třeba Konice. Obec se značně rozvíjela ve druhé polovině 19. století a posléze začátkem století 20. Vznikl zde poštovní úřad a škola, také zde žilo přes dvanáct set obyvatel. Tedy dvojnásobek toho, co nyní.

Dnes je Suchdol známý hlavně poutním kostelem a mlýnem v nedalekém Jednově. Přesto má co nabídnout. Funguje zde obchod a hostinec, k dispozici je velký kulturní dům. Zde pořádá obec společně s hasiči celou řadu kulturních akcí.