Simulovaná dopravní nehoda na komunikaci mezi obcemi Vícov a Stínava prověřila včera schopnosti řidičů poskytnout první pomoc zraněným lidem. Základní ošetření zvládla bez problémů stěží polovina šoférů. Ještě hůře však dopadla kontrola stavu autolékárniček. Při revizi z nich nevyhověly plné dvě třetiny.

Pod názvem Zachraň život pořádají pracovníci Bezpečnosti silničního provozu (BESIP) ve spolupráci s Policií České republiky a Střední zdravotnickou školou v Prostějově preventivní akci zaměřenou na kontrolu lékárniček a poskytování první pomoci už několik let.

Tentokrát byla součástí celosvětového podniku Týden bezpečnosti na silnicích, který vyhlásila Organizace spojených národů.

„Soustředili jsme se hlavně na mladé řidiče. V poslední době jsme zaznamenali markantní nárůst agresivity na silnicích, což je povahový rys vlastní mladé generaci,“ uvedl pracovník BESIP Miroslav Charouz.

O chování řidičů na silnicích vědí své i policisté. „Dva, tři měsíce po zavedení nového silničního zákona byli řidiči trochu nesví a dávali si větší pozor. Potom se ale vrátili do zajetého stereotypu,“ poznamenal vedoucí dopravního inspektorátu Jiří Procházka s poznámkou, že od začátku kalendářního roku zahynuli při dopravních nehodách na Prostějovsku dvě osoby, shodou okolností vždy chodci.

Na stanovišti simulované havárie policisté zkontrolovali lékárničky 42 řidičům. V pěti případech našli lékárničky nové, dalších pět odpovídalo platné vyhlášce, čtyři byly neúplné a 28 jich bylo prošlých.

O něco lépe dopadli řidiči v testu první pomoci. „Ošetření bez problémů zvládlo čtrnáct řidičů, šest se ho odmítlo zúčastnit a ve dvaadvaceti případech řidiči ošetření nezvládli úplně,“ konstatovala Zdenka Vítková z BESIPu.

„Máte to moc pěkně namaskované, ale už vám to teče,“ prohlásil při pohledu na namaskovanou otevřenou zlomeninu jeden z řidičů. S ošetřením však ani na chvíli nezaváhal a zvládl jej na výbornou. Na rozdíl od ostatních si vybavil i fixaci dolních končetin jiným způsobem, nežli za použití dlah či větví. Jednoduše je svázal k sobě.

Trvanlivost lékárniček je zhruba dva až tři roky. Složení pomůcek však může mít různou dobu použitelnosti. I když je na originálním balení vyznačené datum, je potřeba lékárničku rozdělat a jednotlivé komponenty zkontrolovat.

„Součástí povinné výbavy není bohužel desinfekce. Ta je přitom potřebná hned na začátku každého ošetření,“ poukázala na nedostatek ve vybavení autolékárniček učitelkaJana Papšová ze zdravotnické školy.