„Dochází pak k vážným dopravním nehodám s fatálními následky. Skutečná příčina, tedy zarostlá značka udávající například povinnost dát přednost v jízdě, se ale jaksi opomíjí,“ upozorňuje dopravní inženýr prostějovské policie Michael Vafek.

Podle předpisu musí být značka vidět na vzdálenost sto metrů, v obci alespoň na padesát. Zarostlé značky si však řidič nevšimne, ani když jede kolem ní.

„Ačkoli majetkový správce má povinnost provádět prohlídky silnic v pevně stanovených termínech, setkáváme s tímto problémem poměrně nezřídka,“ říká Vafek.

Zástupci obcí či silničáři by měli kontrolovat komunikace první třídy dvakrát týdně, silnice druhé třídy jednou za čtrnáct dní a vozovky třetí třídy alespoň jednou za měsíc.

„Stromy nebo keře prořezávají naši zaměstnanci většinou v zimě v rámci doplňkových prací. V létě, kdy je to nejvíce potřeba, se ale musí věnovat opravám povrchu silnic. Všichni cestmistři dostali příkaz, aby právě teď věnovali značkám zvláštní pozornost,“ reagovala vedoucí prostějovského střediska krajské Správy silnic Jarmila Skopalová.

Problémy a ne ledajaké

Potíž ovšem nastává, pokud zeleň, která kryje značku, neroste na pozemku přináležejícího k silnici.

„S odstraňováním zeleně jako takové nemáme problém. Značky ale mohou krýt třeba větve ovocného stromu ze soukromé zahrady nebo obecní zeleň. To pak musíme postupovat případ od případu, dohledávat vlastníky a jednat s nimi o možném řešení,“ vysvětlila Skopalová.

Zdá se, že nejjednodušším řešením by bylo zaclánějící větve ořezat ve veřejném zájmu.

„Jenomže takovou pravomoc my nemáme, a žádný úřad nám nedá takové dobrozdání, aby nás zbavil rizika,“ povzdechla si Jarmila Skopalová.

Poměry u cest se navíc mění během velmi krátkých časových úseků. „Stačí, když naprší, a větev ze zahrady obtěžkaná ovocem klesne a značku zakryje. Pak nám lidé volají, že není vidět. Dovedete si ale představit, co by se dělo, kdybychom přijeli a uřízli ji?“ pokládá otázku šéfka silničářů.

Komplikace s kukuřicí

Komplikaci představuje i kukuřice na poli u křižovatky. Ta roste do výšky více než dvou metrů a „za roh“ pak není vidět.

„Takový případ jsme nedávno řešili na křižovatce mezi Kostelcem, Prostějovem a Čelechovicemi. Zemědělci tu vysekali část kukuřice, aby měli řidiči náležitý rozhled,“ poznamenal Vafek. Stejně se podle něj chovají i správci cest a po upozornění zeleň před dopravní značkou vysekají.

Prostějovský deník|Propagujte i svojí stránku