Všech devatenáct odebraných vzorků zmrzliny prodávané na území kraje vyhovělo hygienickým normám.

„Oproti předchozím kontrolám, dopadly ty poslední velmi dobře. Kromě salmonely a enterobacteriaceae jsme šetření rozšířili i o listerie. Všechny odebrané vzorky vyhovovaly,“ uvedla vedoucí odboru výživy Krajské hygienické stanice v Olomouci Marie Procházková.

Při kontrole provedené hygieniky počátkem června z osmi odebraných vzorků zmrzliny jich pět nevyhovělo limitům. Ve všech hygienici v laboratořích našli bakterie, které lidem mohou způsobit průjmová onemocnění. Zmrzlinu odebrali v cukrárnách, restauracích a ve stáncích na Prostějovsku a Šumpersku.

„Je znát, že od posledních kontrol se zlepšili nejen prodejci. Také spotřebitelé jsou více všímaví a obracejí se na nás častěji s podněty na možné porušení hygienických norem při prodeji zmrzliny,“ poznamenala Procházková.

Ze tří stížností obyvatel z posledních dní byla jedna oprávněná – týkala se špatné konzistence zmrzliny a nepořádku na stánku.
Hygienici nařídili hříšníkům, aby provedli nápravu. V nejkřiklavějších případech mohou kontrolní orgány sáhnout i po finančním postihu.