Zastupitelé i občané města se projednávání upravené změny územního plánu mohou zúčastnit ve středu 18. ledna od 15 hodin v sále Kulturního klubu Duha ve Školní ulici. 

"Uskuteční se opakované veřejné projednání návrhu V. změny Územního plánu Prostějov, jehož předmětem budou úpravy, které byly provedeny po veřejném projednávání a vyplynuly z usnesení Zastupitelstva města Prostějova ze dne 26. dubna 2022 a následných pokynů předaných pořizovateli," komentuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Biokoridor Hloučela a uvažovaná bytová výstavba v prostoru za nemocnicí hýbe prostějovskou veřejností.
ANKETA: Jak by měla podle vás vypadat část biokoridoru Hloučela za nemocnicí?

Původně navrhovanou V. změnu ÚP zahrnující tehdy na nátlak veřejnosti a opozice stáhla vládnoucí koalice jako bod programu z jednání zastupitelstva.

Ve středu předloží vedení města veřejnosti upravenou verzi.

"Město nechá změnu územního plánu patřičně upravit a vyjmout z ní celou navrženou změnu v blízkosti biokoridoru Hloučela v lokalitě nedaleko Nemocnice (Trávníky). To umožní, aby další opatření mohla být schválena a územní plán se v jiných částech města skutečně modifikoval," přislíbil loni na jaře primátor František Jura.

Biokoridor Hloučela a uvažovaná bytová výstavba v prostoru za nemocnicí hýbe prostějovskou veřejností.
ANKETA: Jste pro změnu územního plánu u biokoridoru Hloučela?