„U nás to máme naopak, do žluté obálky dáváme obec, do šedé senát,“ znělo najednou z několika úst členů okrskové volební komise ve Slatinkách, popisoval Roman Luczka.

Úkaz vysvětluje komise tím, že při chystání volební místnosti přehlédli jednu bednu s obálkami. „Zjistili jsme, že máme málo šedých obálek. Protože jsme předpokládali, že do obecního zastupitelstva bude volit více lidí než do senátu, tak jsme se rozhodli, že do žlutých budeme dávat obec a do šedých senát,“ popsala Bohuslava Havelková, předsedkyně volební komise ve Slatinkách, která v předešlých letech absolvovala jako šéfka komise bezchybně několik voleb.

Všem voličům vysvětlovali členové komise, že ve Slatinkách jsou obálky opačně. Upozorňovali na změnu. Přesto část voličů volila podle toho, jak zbytek republiky, což nakonec zvedlo procento neplatných hlasů.

„Všem, kdo přišli, jsme to vysvětlili. Přesto někdo hlasoval podle toho, jak měl původně. Tím pádem pak byly jeho lístky neplatné. Činí to něco k sedmi procentům neplatných obálek,“ potvrdila Havelková.

„Stalo se. Bohužel,“ dodala zdrceně.

Na místě byli během voleb zástupci správního a legislativního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje. „Komise vysvětlovala, že se vyděsili, jak mají málo obálek pro komunální volby, kde očekávali vyšší účast než v senátních volbách. Vyřešili to společným rozhodnutím tak, že vyměnili obálky a informovali o tom voliče,“ reagovala Ľubica Koláčková.

„Komise pochybila v tom, že nedodržela příslušnou barvu. Není to v pořádku,“ upozornila.

Jaký měla záměna barev obálek vliv na to, jak si voliči poradili za zástěnou, to krajský úřad nevyhodnocuje.

„To případně může posoudit jedině soud, pokud by měl někdo výhrady proti výsledku voleb a obrátil se na něj,“ dodala Koláčková.

Proti komunálním volbám lze podat žalobu od středy (dnes), protože v úterý již byly vyhlášeny a zveřejněny ve Sbírce zákonů „Od 10.října začíná plynout desetidenní lhůta pro podání návrhu na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo volby kandidáta,“ informovalo ministerstvo vnitra.

Námitky proti volbě v prvním kole do horní komory, lze podat až vyhlášení výsledku volby do senátu po druhém kole. Tedy v příštím týdnu.

Devítičlenné komise ve Slatinkách se zastal starosta Jaromír Crha (SNK).

„Bohunka Havelková odmakala několik voleb a všechno bylo vždycky v pořádku. Je to sehraná parta, bohužel se to stalo,“ hodnotil.

„Já podnět pro neplatnost voleb podávat nebudu. Pokud tak učiní místostarosta, tak ho ale podpořím,“ dodal.

Místostarosta Roman Luczka, který na problém Deník upozornil, podá žalobu.

„Když jdete volit spolu s rodinnými příslušníky a na každého někdo z devítičlenné komise vykřikuje, že je změna v obálkách, není to dobře,“ uvedl Luczka, který kandidoval na starostu za sdružení nezávislých kandidátů PRO SLATINKY.

Ve Slatinkách zvítězilo uskupení ROVNĚ, které získalo 45,05 procenta hlasů a čtyři mandáty v sedmičlenném zastupitelstvu. Uskupení PRO SLATINKY jen 22,09 procenta, což činí jeden mandát a SNK „Za další rozvoj obce“ s 32,84 procenta získalo dva mandáty.

Lídryně vítězně strany Monika Prokopová pochybení komise kritizuje.

„Záměna obálek je nepřípustná. Myslím si ale, že nešlo o zlý úmysl. Každý tak má právo výsledek napadnout,“ domýšlela možné důsledky zmatečného jednání okrskové volební komise. Je přesvědčena, že ROVNĚ vyhrálo právem.

"Hrozba, že bude tři měsíce bezvládí se mi nelíbí," dodala.

Podle politologa Petra Sokola volby komplikuje, že lidé mají dvě barvy obálek. Podle něj by mohly být za neplatné označeny všechny obálky, v nichž byly odevzdány hlasy pro jiný druh voleb.

„Neplatné by mohly být hlasy voličů, kteří se řídili pokynem volební komise nebo jejího předsedy. Naopak hlasy odevzdané správně a v rozporu s pokynem dané volební komise by měly být  bez pochyby uznány za platné. O případném návrhu na neplatost voleb nebo neplatnost hlasování může rozhodnout soud, ale takový návrh může být podán pouze, pokud došlo k hrubému ovlivnění výsledku voleb,“ vysvětloval politolog.

Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR