Druhý největší jeřáb v republice dorazil v noci.

"Během víkendu bude postupně instalováno 21 nosníků, které tvoří dálniční most ve směru na Brno. Nosníky o délce 19,4 - 20,4 metrů, jejichž hmotnost je přibližně 28 tun na místo usadí jeřáb Liebherr LTM 1500. Jeřáb bude na místo stavby dopraven v nočních hodinách ze pátku na sobotu. V souvislosti s příjezdem jeřábu dojde k částečné uzavírce komunikace vedoucí pod mostem," informovala Edita Novotná, tisková mluvčí společnosti Strabag, s tím že v sobotu bude usazeno prvních čtrnáct nosníků.

"Poté se jeřáb posune, aby v neděli usadil dalších sedm nosníků. Tyto práce budou ukončeny v neděli do 16 hodin. Jeřáb bude demontován a v noci z neděle na pondělí opustí místo stavby," upřesnila Novotná.

Prefabrikované železobetonové nosníky budou usazovány na předem připravenou podpěrnou konstrukci, kterou tvoří trubkové věže a válcované nosníky.

Nosníky budou v následujících týdnech ležet na podpěrné konstrukci až do chvíle zmonolitnění a dosažení požadované pevnosti betonu. Následně dojde k předpnutí konstrukce a teprve poté bude, pravděpodobně na začátku srpna, celá konstrukce spuštěna na ložiska.

Od soboty až do nedělní půlnoci bude v souvislosti s výše popsanou montáží mostních nosníků uzavřena silnice II/367 v úseku, který prochází pod mostem.