Od června do prosince loňského roku bylo možné výstavu s názvem Prostějovské synagogy a modlitebny zhlédnout ve výstavních sálech galerie Špalíček, teď, po dohodě vedení prostějovského muzea spolu s duchovní správkyní prostějovské farnosti Církve čs. husitské, se na dobu jednoho roku přesunula do kostela na Demelově ulici. Složena je z celkem patnácti informačních panelů, které jsou instalovány v hlavním sále kostela na dřevěných stojanech.

„Návštěvník se seznámí nejenom s problematikou prostějovských židovských templů, ale také jejich rabínů, kteří v těchto místech konali svá kázání. Nedílnou součástí je krátká historie prostějovské židovské komunity zakončená pohnutými osudy místa jejich posledního odpočinku na Brněnské ulici,“ uvedl Filip Gregor, historik Muzea a galerie v Prostějově.

Text doplňuje bohatá obrazová dokumentace, která pochází ze sbírek Muzea a galerie v Prostějově a Zemského archivu v Opavě pobočka Státní okresní archiv Prostějov.

Spolupořadatelem výstavy je spolek Hanácký Jeruzalém, který prostřednictvím akcí s židovskou tematikou tuto problematiku podporuje a ve spolupráci s Muzeem a galerií Prostějov rozvíjí.