„Příspěvek města použije farnost na opravu zídky mezi budovou základní školy a farou ve Vrahovicích. Opěrná zídka je ve špatném stavu a potřebuje opravit. Navíc vedle fary je dvůr základní školy, kde si ve volném čase hrají děti," informoval náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Město původně počítalo, že oprava zídky vyjde na 115 tisíc korun, nakonec je částka o polovinu nižší.

„Pan farář nám nabídl, že opravu oplocení včetně opěrné zídky u kostela provede svépomocí. Město tak uhradí pouze náklady na materiál, což je padesát tisíc korun," vysvětlil náměstek primátora.