V pondělí se v Prostějově znovu sešli primátorka města Alena Rašková a zástupce dobročinné židovské nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek. Hovořili právě o věcech týkající se rehabilitace bývalého židovského hřbitova, o kterou s nadací usiluje Federace židovských obcí ČR.

„Na schůzce jsme dojednali, že je třeba ze strany židovské obce vyřešit v rámci projektu rehabilitace hřbitova příjezd Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje na pietní místo. Je potřeba také zajistit bezpečné únikové cesty pro žáky a studenty Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova. Pak návrh předložím v orgánech vedení města," uvedla primátorka Alena Rašková. Obě strany vyjádřily ochotu k dalšímu jednání.

„Po dnešní schůzce věřím, že se nám společně s Federací židovských obcí ČR a vedením města podaří zrealizovat projekt, který bude pozitivním přínosem pro vnímání Prostějova doma i v zahraničí, a který má zásadní význam pro židovskou komunitu," uvedl Tomáš Jelínek.

Rozruch kolem hřbitovaK bývalému židovskému hřbitovu ve Studentské ulici v Prostějově se přijeli poklonit v polovině července zástupci rabínů z celého světa. Na pietním místě po sobě zanechali pro veřejnost edukativní tabulky s bližšími informacemi o místě samém.
Město se následně proti tabulkám ohradilo, podalo také rozklad proti návrhu Ministerstva kultury České republiky prohlásit bývalý židovský hřbitov za kulturní památku.
Zástupci židovské obce dále obvinili Magistrát města Prostějova, že nechal při stavebních pracích v blízkosti hřbitova zbourat fragment tamější zídky. Podle údajů radnice z minulého týdne však šlo o betonový chodník, který neměl žádnou historickou hodnotu.

Marcela Žůrková