"Předcházející vedení města hledalo dlouho odpověď komu vlastně most patří. Po opakovaných jednáních s Ředitelstvím silnic a dálnic jsme zjistili, že je most majetkem města Prostějov," informoval prostějovský primátor František Jura (ANO 2011).

Městu tak spadl do klína vskutku ´Danajský dar´.

Most je dle odborných posudků opravdu v dezolátním stavu a pro osobní dopravu byl uzavřen již před dvěma roky, což vzbudilo velké rozpory zvláště mezi žešovskými obyvateli.

"Důvodem uzavření pro motorovou dopravu bylo nerespektování dopravního značení s omezením hmotnosti projíždějících vozidel do deseti tun. Tento krok se ukázal jako správný, protože se jedná o most přes dálnici D46. Jakékoliv závady v podobě odpadávající betonové výztuže, by mohly mít závažné následky na bezpečnost dopravy," komentoval první náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Nejdříve projekt

Nosná konstrukce a celkový stav mostu je podle zprávy o diagnostice mostu hodnocen jako podmíněně použitelný.

Město již v závěru loňského roku rozhodlo, že na opravu mostu bude vyčleněno jedenáct milionů korun. Prvním krokem bude projektová dokumentace.

"Necháme vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci stavby. Stát by měla dvě stě čtyřicet tisíc korun," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO 2011) a dodal: "Do mostní konstrukce zatéká, železné prvky rezaví a také zábradlí není v optimální kondici. Ukázalo se, že částečná rekonstrukce nepomůže, ale most se bude muset komplexně rekonstruovat."

Most nebude ani po rekonstrukci určen pro provoz motorových vozidel. Dotčenou zkratku přes dálnici v minulosti používala hlavně zemědělská technika. Po opravě už to nebude možné.

"Most bude určen pouze pro chodce a cyklisty. Víme, že si občané Žešova přejí, aby byl průjezdný pro motorová vozidla. Musíme i po rekonstrukci dbát na nosnost celé konstrukce mostu," upozorňuje Jiří Rozehnal.