Eva Kvapilová se na firmu zlobí z několika důvodů. Nejprve ji nemile překvapilo, když začali dělníci instalovat trubky po celém obvodu topných těles. „Jejich technik totiž objednal pouze pravé radiátory. Na levé bych prý musela asi měsíc čekat,“ vysvětlila zákaznice.

„Za dva dny mi ale navrhl, že z pravých radiátorů udělá na místě levé, a že budou stejné jako z výroby. Bylo mi jasné, že to nemůže být pravda, a proto jsem nesouhlasila,“ uvedla Kvapilová. Nakonec se obě strany dohodly, že se trubky zazdí, což se ovšem nestalo. Zakázka ještě nebyla dokončená a zákaznice už obdržela fakturu, navýšenou o dvacet tisíc korun.

„O této skutečnosti mě nikdo předem neinformoval,“ uvedla žena, které se nelíbilo ani to, že se oprava protáhla o dva měsíce, a že na předávací protokol musela čekat ještě dalších jedenáct měsíců. Proto teď po firmě žádá penále, které podle jejích výpočtů činí 32 tisíc korun. Ve smlouvě je totiž uvedeno, že v případě prodlení je zhotovitel díla povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta z dlužné částky za každý den prodlení.

K zaplacení penále v požadované výši se firma povinována necítí.

„Neříkám, že paní nemá na žádné peníze nárok, ale 32 tisíc to rozhodně není,“ míní kompetentní zaměstnanec Michal Klas.

Eurosystémy Group naopak po Evě Kvapilové žádají doplatek osmnácti tisíc korun za provedení zakázky. „Firmě jsem sdělila, že zaplatím až po oficiálním předání stavby a záručních listů. A tento závazek jsem už dávno vyrovnala,“ reagovala Eva Kvapilová.

Michal Klas o zmíněné platbě údajně neví: „Zákazník nám nezaplatil, proto jsme přestali reagovat na jeho výzvy a reklamace.“

Prodlení, k němuž došlo, vysvětlil tím, že zákaznice chtěla nejprve standardní topná tělesa a pak svou objednávku změnila na zakázkové výrobky. „Tím se také celá zakázka prodražila,“ dodal Klas.