V průmyslové zóně mezi Kralickou ulicí a železniční vlečkou vedoucí do areálu Oděvního podniku Prostějov plánuje firma do tří let postavit novou výrobní halu. Současně počítá s vytvořením stovky pracovních míst.
„Zastupitelstvu jsme navrhli prodej za cenu podle znaleckého posudku, to je tři sta korun za čtvereční metr,“ potvrdil vyhlášení záměru prodeje pozemků místostarosta Miroslav Pišťák.
Společnost Annahüte působí v areálu bývalých Hanáckých železáren od roku 1990 a v současné době zaměstnává zhruba 170 lidí. Zvýšení počtu pracovních míst by se promítlo i do míry nezaměstnanosti v prostějovském regionu, která postupně klesá k pětiprocentní hranici.
„Vytvoření stovky pracovních míst se na míře nezaměstnanosti projeví v řádu jedné desetiny. Přesto jsme vděční za každé nové místo,“ uvedl ředitel Úřadu práce v Prostějově Vojtěch Pospíšil s upozorněním, že na konci února se míra nezaměstnanosti v regionu zastavila na hranici 6,1 procent a na konci března činila dokonce 5,67 procent.
„Pokud bychom se na Prostějovsku dostali pod hranici pěti procent, byli bychom na tom s nezaměstnaností nejen nejlépe na Moravě, ale dosáhli bychom úrovně Prahy a okresů v jejím okolí,“ poznamenal Pospíšil.