„Podvodníci se vydávali za zaměstnance vodáren a oslovené lidi se snažili přesvědčit, že podle nového zákoníku jim musí provést měření průtoku. Naši skuteční zaměstnanci nic takového neprovádí a navíc všichni jsou schopni se okamžitě prokázat průkazem společnosti," uvedla Markéta Bártová.

Zkušenost s lidmi, kteří se zajímali o měření průtoku vody z přípojky, potvrzuje i starosta Konice František Novák.

„Skutečně nás už několik obyvatel města upozornilo, že se po Konici pohybují lidé, kteří nabízejí úpravu vodního průtoku v baterii. Vzhledem k tomu, že u nás je podomní prodej zakázaný vyhláškou, celou věc jsme předali městské policii," vyjádřil se František Novák.

Po nahlášení se případu ujala městská policie, která nakonec žádný prohřešek proti zákonu nezjistila. „Obdrželi jsme hlášení, že by se mohlo jednat o podomní prodej, proto jsme okamžitě začali jednat," uvedl vedoucí strážník konické policie Jaroslav Staněk.

„Zjistili jsme, že opravdu šlo o prodejce, kteří nabízeli lidem montáž zařízení na vodovodní baterii, která zmenšuje průtok vody. Avšak měli u sebe telefonní seznam klientů, kteří si je k montáži přivolali, takže jsme jim tím pádem podomní prodej neprokázali," uvedl vedoucí strážník městské policie v Konici s tím, že nevylučuje, že se ve městě mohli objevit skuteční podvodníci či podomní prodejci. Městští policisté však žádné jiné hlášení neobdrželi.

I přesto strážníci i Moravská vodárenská upozorňují, že by si lidé měli dávat pozor na podezřelé zaměstnance veřejných institucí a firem.

„Pokud má zákazník z jakéhokoli důvodu pochybnosti, může si na našem telefonním čísle ověřit, zda u nás zaměstnanec skutečně pracuje a nejedná se o podvodníka. Nebo se může obrátit na příslušný obecní úřad či rovnou přivolat policii," uzavřela mluvčí Moravské vodárenské Markéta Bártová.