V porovnání s minulým rokem je držitelů více, stejně tak zbraní.

Bezmála tři desítky střelců o zbrojní průkaz přišlo. I kvůli zdravotním problémům.

„Patnáct držitelů přišlo o zbrojní průkaz kvůli ztrátě bezúhonnosti, devět kvůli ztrátě spolehlivosti a ve dvou případech došlo k odnětí zbrojního průkazu ze zdravotních důvodů,“ sdělila policejní mluvčí Irena Urbánková. „Ve všech případech se jednalo o muže, napříč věkovými kategoriemi,“ uvedla.

Jestli člověk může držet střelnou zbraň, nebo by jeho zdravotní stav znamenal určité riziko, vyhodnocují praktičtí lékaři. Ti zpracovávají posudek pro policii, která oprávnění vydává či odebírá.

K "ne" je potřeba i statečnost 

Od tragédie v Uherském Brodě, kdy psychicky nemocný muž v únoru 2015 v restauraci zastřelil osm lidí, dalšího člověka těžce zranil a při zásahu policejní jednotky spáchal sebevraždu, jsou ostražitější.

„Jsme. Také nekompromisní,“ reagovala Jarmila Ševčíková, krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů.

Nedávno řekla kategorické ne, přestože posudek psychologa zněl, že dotyčný je způsobilý.

„Nebylo to nic příjemného a vyžaduje to jistou osobní statečnost vzhledem k tomu, že se lékař dostává do konfliktu s držitelem střelné zbraně,“ popisovala.

Jednalo se o chronické onemocnění mozku, které se projevuje opakovanými a náhodnými záchvaty.

Ke ztrátě zbrojního průkazu však stačí i zhoršený zrak nebo sluch.

„Provádíme orientační neurologické vyšetření, abychom měli komplexní přehled a neunikla nám ani případná zhoršená prostorová orientace. Pokud máme pochybnosti, pošleme pacienta na specializované pracoviště,“ vysvětlovala Ševčíková.

Nic podstatného by podle lékařky nemělo uniknout, protože praktik svého pacienta zná a má přehled i o jeho rodinné i sociální anamnéze.

„Známe jej v širších souvislostech, kontinuálně, pokud chodí k lékaři,“ dodala s tím, že posudek kvůli zbrojnímu průkazu vypracovává zhruba jednou do měsíce.

Počet držitelů zbrojních průkazů
2016: 18130
2017: 18292
½ 2018: 18398

Počet registrovaných zbraní
2016: 48110
2017: 49498
½ 2018: 50399

Počet nově registrovaných zbraní
2016: 3909
2017: 3540
½ 2018: 2060

Počet odňatých zbrojních průkazů
2016: 70
2017: 62
½ 2018: 26

Zdroj: KŘP Olomouc

Zkrátit platnost na 5 let?

Praktici se mohou podívat do evidence zbraní a psychiatři, ale i další specialisté, mají podle Ševčíkové povinnost je informovat, pokud se u pacienta vyskytl problém, který by mohl v případě držitele střelné zbraně znamenat bezpečnostní riziko.

Upozornit je mohou také lidé z okolí držitele střelné zbraně, třeba kolegové z mysliveckého spolku, protože u starších lidí se s věkem zhoršuje zrak, ale i další schopnosti, jejichž správné fungování je pro držitele střelné zbraně nezbytné.

„Není to však jednoduché se s takovým člověkem domlouvat, ale nemusíme to řešit často. V posledních letech to bylo jednou. Šlo o kolegu vyššího věku, packal na oračce na poli, nekoordinoval pohyby, špatně viděl. Sám nakonec skončil,“ uvedl Jan Nastoupil, předseda olomouckého okresního mysliveckého spolku.

„Jinak bychom se obrátili na praktického lékaře, pokud víme, že dotyčný k doktorovi pravidelně nechodí,“ doplnil.

Spolek má ve svých řadách i mladého myslivce, který přišel o zbrojní průkaz kvůli zdravotním potížím.

„Dále je členem, je držitelem loveckého lístku. Jen neloví se zbraní, ale může odchytem, třeba do sklopců či sítí. Na honech působí jako honec,“ popisoval předseda okresní myslivecké rady.

I vzhledem ke zkušenostem se starším kolegou není olomoucký předseda proti zkrácení doby platnosti zbrojních průkazů ze současných 10 let na pět, jak požaduje směrnice EU, proti které Česko podalo žalobu.

„Dříve to tak bylo. Od určitého věku bych byl klidně pro ještě kratší interval, podobně jako je tomu u řidičského průkazu,“ mínil Jan Nastoupil.

Kdo vydává zbrojní průkaz a za jakých podmínek?
Zbrojní průkaz vydá příslušný útvar policie, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, na základě žádosti fyzické osobě, která:
1. má místo pobytu na území České republiky
2. dosáhla předepsaného věku – zbrojní průkaz skupiny A, D, E lze vydat jen osobě starší 21 let, zbrojní průkaz skupiny B nebo C jen osobě starší 18 let; výjimkou jsou členové sportovně-střeleckých spolků, studenty lesnických a puškařských škol;
3. je způsobilá k právním úkonům
4. je zdravotně způsobilá
5. je odborně způsobilá – zkoušku skládá žadatel před zkušebním komisařem
6. je bezúhonná – bezúhonnost posuzuje příslušný útvar policie a k jejímu posouzení požaduje vydání opisu z evidence Rejstříku trestů
7. je spolehlivá - za spolehlivého se nepovažuje ten, jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo podmíněně zastaveno, nebo bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném odložení návrhu na potrestání, a dosud neuplynula zkušební doba nebo lhůta, v níž má být rozhodnuto, zda se osvědčil. Dále ten, kdo prokazatelně požívá alkoholické nápoje či jiné návykové látky, nebo byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání více než jednoho přestupku, jenž jsou vymezeny a uvedeny v zákoně o zbraních.

(Zdroj: mvcr.cz)