Záhy, v rámci stavebních prací, které magistrát v bezprostřední blízkosti hřbitova nechává provádět, byl podle vyjádření zástupců židovské nadace zbourán celý fragment jeho původní historické zdi.

Židovská nadace Kolel Damesek Eliezer obvinila radnici z toho, že při opravě chodníku pozůstatek zdi nechala zbourat i přesto, že hřbitov ministerstvo kultury v červenci zařadilo na seznam kulturních památek.

„Přestože dosud probíhá řízení o prohlášení hřbitova kulturní památkou, proti němuž město podalo v zákonné lhůtě rozklad, nechal Prostějov součást dotčeného hřbitova bezohledně srovnat se zemí," sdělil Tomáš Jelínek, zástupce americké dobročinné nadace Kolel Damesek Eliezer, která 
o rehabilitaci hřbitova od roku 2013 usiluje.

AKT ZVŮLE

„Postup města nelze hodnotit jinak, než jako přímý akt zvůle, kterým město torpéduje jakékoliv snahy o zmírnění historického bezpráví. V tomto ohledu žádné zástupné argumenty primátorky města prostě neobstojí," uzavřel Jelínek, který je autorem návrhu na prohlášení hřbitova kulturní památkou.

Začátkem srpna obdrželo ministerstvo kultury podnět od nadace k zamezení škodlivé činnosti. Na pozemku se starým židovským hřbitovem podle zaslané videodokumentace stavební práce poškozovaly závažným způsobem uvedenou věc, především pak fragment ohradní zdi hřbitova.

Z dopisu, který vedení města Prostějova od ministerstva kultury následně obdrželo, vyplývá, že vlastník je povinen o památku pečovat a chránit ji před poškozením. „Připojujeme se k podnětu nadace Kolel Damesek Eliezer a žádáme neprodleně o zahájení přestupkového řízení," uvádí se na závěr dopisu.

NÁZOR Z MĚSTA: ŠLO O NOVODOBOU KONSTRUKCI

Vedení města se k celému případu vyjádřilo ve středu. Na místo se byl podívat vedoucí oddělení památkové péče Marek Perůtka. „S největší pravděpodobností se lze domnívat, že se jedná, respektive jednalo o novodobou konstrukci z betonu litého do bednění,

Podle něj se ve výplni bednění nacházely zřejmě druhotně použité kamenné fragmenty, dlažební kostky či kusy lomového kamene. Dále je podle jeho názoru nanejvýš pravděpodobné, že vzhledem k poloze na okraji parcely šlo o konstrukci, která byla položena do stopy původní ohradní zdi místního starého židovského hřbitova.

PRIMÁTORKA K VĚCI

Podle mínění prostějovské primátorky Aleny Raškové město při stavebních pracích postupovalo velmi citlivě právě s ohledem na židovský hřbitov.

„Abychom nenarušili pietu místa, upravili jsme projekt z původní kruhové křižovatky, která by zasahovala do bývalého židovského hřbitova, na křižovatku průsečnou, která povede mimo tento pozemek. Postupovali jsme tak s vědomím a přáním židovské obce. Bohužel stavební firma, která regeneraci křižovatky provádí a fragment odhalila, nás na místo nálezu nezavolala a ani nás o ničem neinformovala. To považujeme za pochybení a je mi to velice líto," uvedla primátorka města Alena Rašková. Její slova doplnil náměstek Zdeněk Fišer: „Osobně si myslím, že jde o betonový obrubník zmiňovaného chodníku. Jeho základ byl takzvaně „vyšalovaný". V době výstavby zídky bývalého židovského hřbitova se beton nepoužíval. Pokud by šlo skutečně o zídku hřbitova, byl by dle mého názoru, základ kamenný a vrchní část cihlová."

Vzhledem k tomu, že stavební práce pokračují dál, není už podle slov radnice možné na výše uvedené otázky získat přesnější odpovědi.

Město ještě prověří, zda nedošlo také k pochybení na straně jejich odpovědného pracovníka. „Pokud by se toto prokázalo, bude na místě zvážit personální opatření," uzavřela primátorka Rašková.

POSOUZENÍ STÁŘÍ? VĚC PRO ODBORNÍKY

Zástupce americké dobročinné židovské nadace Kolel Damesek Eliezer Tomáš Jelínek případ shrnul: „Celá záležitost by měla být tak, že město je vlastníkem pozemku, investorem akce a účastníkem řízení o prohlášení židovského hřbitova za kulturní památku. Proto před jakýmkoliv zásahem do plochy, jejíž součástí zídka byla, mělo přizvat na místo památkáře. Posouzení stáří zídky je věcí odborníků a nemá smysl, aby se k tomu vyjadřoval pan náměstek nebo já. Věc měli posoudit odborníci."

PROSTĚJOVANKA: MĚLI BYCHOM MÍT ÚCTU K JEJICH PŘEDKŮM

A co na vlekoucí se kauzu může říci prostějovský občan?

„Nikdy bych těm, co místo na seznam kulturních památek navrhli, na to neupírala právo. Byl to těžce zkoušený národ. Možná nám chybí víc pochopení pro to, co lidé cítí. Měli bychom mít úctu k jejich předkům. Věřím, že nakonec najdou všichni včetně radnice společnou řeč," řekla Medarda Pustajová z Prostějova.

AUTORKA: MARCELA ŹŮRKOVÁ