Zdá se, že ekologická havárie, při níž do potoka uniklo v noci na minulý pátek 400 kubíků zkvašených výkalů hospodářských zvířat, rychle odeznívá. Ostatně to potvrzují i výsledky laboratorních odběrů vody sebraných v Blaty.

„V oblasti pod Bystročicemi je ve vodě již tolik kyslíku, že by tam ryby přežily," konstatoval ve čtvrtek dopoledne David Čížek z Povodí Moravy.

Ještě ve středu by se vodní živočichové v Blatě zadusili. Kejda dokázala vytrávit čtyřiačtyřicet klimetrů řeky – od Seničky, kde k havárii došlo, až pod Klopotovice. Moravu ani Mlýnský náhon v Tovačově otrava nezasáhla.

„Blata je specifická tím, jak hodně je zarostlá. Svým charakterem se blíží spíš stojaté vodě a vodní rostliny zde dokážou dodávat velké množsví kyslíku," konstatoval Čížek.

SOUVISEJÍCÍ: Havárie na Blatě: hasiči řezali v Olšanech trámy na jezu

Návrat ryb? Ještě ne

Zkusí snad sportovní rybáři ještě letos vysadit do Blaty ryby?

„Letos jistě ne," reagoval Václav Zelníček, hospodář olomouckých sportovních rybářů. Dodal, že osázením revíru počká až na jaro.

„Voda se po tání sněhu propláchne. Pak sem vysadím nějaké tlouště a jiné drobnější ryby," řekl Zelníček. Zdůraznil, že z jeho pohledu půjde především o signalizátory kvality vody.

Blata po ekologické havárii znovu oživá

Pytle jako filtr

Hasiči z pod jezu v Olšanech u Prostějova ve čtvrtek odstranili pytle s pískem. Ty do jisté míry zafungovaly jako filtr a kejda se díky jim zadržela nad jezem. „Nyní, po snížení hladiny v nadjezí, změříme, jaké množství kejdy v sedimentech zůstalo," sdělil David Čížek z Povodí Moravy.

Připomněl, že vlastníkem stavidla je cukrovar ve Vrbátkách. „Protože cukrovar plánuje rekonstrukci jezu, mělo by dojít k odtěžení nánosů," zmínil se Čížek.

Povodí dál zvažuje možnost aplikovat v Blatě přírodě blízké bakterie, které by nadměrné živiny v toku dokázaly odbourat.

Autor: Radim Havlík

Informace z Povodí Moravy

Povodí Moravy pokračuje v monitoringu ekologické havárie na toku Blata. Dne 11.7.2012 byly odebrány další vzorky po celém toku Blaty, které byly analyzovány ve vodohospodářské laboratoři Povodí Moravy, s.p.. Monitoringem (ale i vizuálně v terénu) bylo potvrzeno, že vlna znečištění postoupila po toku a dosáhla dolního úseku u ústí Blaty do Moravy. Koncentrace rozpuštěného kyslíku je stále velmi malá, což je způsobeno intenzivními chemickými a mikrobiologickými procesy, které zde probíhají. Postupně se v porovnání s předchozími dny však snižuje množství amoniaku i organického znečištění. Ve středu byl nejhorší stav zjištěn v úseku Štětovice – Tovačov. Monitoring také prokázal, že kejda se nadále drží v nadjezích nade dnem. Vzorky jsme odebrali i v řece Moravě - jeden kilometr pod ústím Blaty. Vzorky z Moravy zatím neprokázaly zhoršenou kvalitu vody a ohrožení vodního ekosystému.
Další odběry budou v pátek 13.7.2012.

Tisková mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková