Důvodem kompletní uzavírky je plánované pokládání asfaltových koberců na obě komunikace.

"Pokládání nového asfaltu se bude dělat ve dvou vrstvách. Asfaltovat se bude ve směru od nákupního střediska Haná po křižovatku s Blahoslavovou ulicí, dále pak po celé Blahoslavově ulici až po rondel na Přikrylově náměstí," informoval náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Celá tato akce by měla trvat čtrnáct dní.

"V posledních dnech celkové uzavírky bude na dotčených komunikacích probíhat vodorovné značení," doplnil Jiří Rozehnal.

Nepochodila ani pošta

Stávající stavební práce zkomplikují život i doručovatelům zásilek. Například Česká pošta žádala o povolení k vjezdu, ale nepochodila.

"Česká pošta o plánované rekonstrukci ulice ví. Protože nám práce na komunikaci působí komplikace při doručování, ostatně stejně jako ostatní obsluze, požádali jsme odbor dopravy Magistrátu města Prostějov o udělení výjimky na vjezd vozidel České pošty. Magistrát nás odkázal na stavbyvedoucího, který nám sdělil, že z bezpečnostních důvodů nelze výjimku udělit," sdělil Deníku mluvčí České pošty Matyáš Vitík, jenž pokračoval: "Doručování zásilek Českou poštou tak po dobu rekonstrukce ulice bude probíhat z bočních ulic Březinova, Nerudova, Polská, Krátká, Rostislavova, Šlikova. Z těchto ulic budou naši doručovatelé doručovat zásilky pro adresáty na uzavřené komunikaci pěšky. Doručovatelé budou vybaveni rudlem, aby manipulace se zásilkami byla méně obtížná."

Přes výkopy

Složité období prožívají i lidé žijící přímo v místě stavebních prací.

"Hodně to zdržuje. Když chci jít do centra, musím překonat několik výkopů a projít staveništěm. Ještě horší je to s autem. Musíme parkovat u Starorežné a dostat se tam dá jen po cyklostezce, protože chodníky jsou rozkopané a uzavřené. Naštěstí jsou dělníci vstřícní, vždycky se domluvíme," popsala komplikace Marcela Řehořová, bydlící v ulici Hliníky u Floriánského náměstí.

Chce to trpělivost

Vedení města, které je investorem celé akce, si je vědomo, že se mohou vyskytovat komplikace. "Víme o tom, čeká nás těžkých čtrnáct dní. Snažili jsme se do poslední chvíle nechat Blahoslavovou i Plumlovskou průjezdný alespoň jeden jízdní pruh," komentuje náměstek Rozehnal a dodává: "Nyní ovšem musíme poprosit veřejnost o trpělivost. Při pokládce asfaltu opravdu není možné nechat ulice průjezdné."

Řidiči i lidé využívající městskou hromadnou dopravu, by se měli po dlouhé době dočkat plné průjezdnosti obou ulic v pátek 1. listopadu. "Jsem přesvědčen o tom, že termín stihneme. Kompletní rekonstrukce Plumlovské bude dokončena 31. října," slibuje Jiří Rozehnal.

K tomuto datu by měla být zprovozněna i část autobusového terminálu a průjezdnost nebude omezena ani od Vápenice, ani od Kostelecké ulice.