Něco málo o škole v Křemenci

V minulosti byl Křemenec přiškolen ke Konici. V roce 1788 byla v osadě Veselá zřízena jednotřídní škola, do které chodily i děti z Křemence. Od roku 1905 se nazývala Obecná škola. Neudržovaná školní budova se v roce 1933 začala rozpadat, vyučování muselo být přerušeno a provizorní výuka se konala v místním hostinci. V roce 1935 byla částečně otevřena nová školní budova, zbytek, včetně učitelského bytu se dostavěl až v roce 1948. V roce 1949 byla Národní škola v Křemenci pro malý počet dětí uzavřena a žáci přiškoleni do Konice.