Donedávna tam ještě společnost Setra nárazově těžila písek. To už je minulostí. Těžba skončila.

„Báňský úřad vydal rozhodnutí na likvidaci lomu. Je pravomocné. Nyní se jedná o jeho převodu na obec. Připravuje se vzájemná dohoda s báňským úřadem, obcí, Agenturou ochrany přírody a Mendelovou univerzitou v Brně o využití této unikátní lokality,“ uvedl vedoucí Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka.

Podle něj bude lom nejpozději příští rok vyhlášený přírodní památkou a část bude volně přístupná.

„Je ale potřeba vyřešit zabezpečení, pravidla vstupu a vymezit plochy pro veřejnost. Koupání nám v této lokalitě nevadí. Na jaře je cenná pro rozmnožování obojživelníků a také geologickou pestrostí. Například unikátními vrstvami písků. To by mělo být zachováno a ne lom po ukončení těžby celý sanovat,“ dodal Štefka. V lomu by časem měly přibýt také informační panely.