„Je zde určitá lobby, která si dala za cíl kasárna zbourat. Přitom například Jan Vinař, expert na posuzování historických staveb, při prohlídce řekl, že bezdomovci objekt nezničí. A škody, které na budově vznikly, se stejně musí opravit," vysvětloval svůj postoj František Fröml.

K němu se přidali i zástupci dalších dvou opozičních uskupení – Změny pro Prostějov a ANO. Hlavní slovo si vzal lídr Změny Jan Navrátil, který zastupitelstvo a radu města seznámil s nedávným děním kolem kasáren.

„Chci upozornit, že se druhého září uskutečnila exkurze do kasáren. Ve stejný den proběhl v KaS centru seminář, kde se sešlo asi deset zastupitelů. Nepřišli však ti, kteří o věci rozhodují," rýpl si do radních a doplnil informace také o petici proti zbourání kasáren a návrhu Jitky Meszárosové.

Její záměr budovu koupit a udělat v ní zdravotnické zařízení následné péče dostal do rukou také magistrát a zastupitelé.

Argumenty radních

Na tom, co s kasárnami udělat, se však nedohodli ani tentokrát. Radní většinou argumentovali neekonomičností zachování budovy nebo její nevhodností k využívání.Jezdecká kasárna v Prostějově

„Město plánuje postavit komunitní domy. Využili jsme projekt armády, který počítal s rekonstrukcí jezdeckých kasáren. Ceny vyšla na devadesát devět milionů korun. Naopak třeba v Holandské ulici, která je další zvažovanou lokalitou, byla o třetinu nižší," uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer, který se jako jediný z radních zúčastnil exkurze do budovy na začátku září. V diskuzi se následně pro zboření vyslovil další z náměstků Jiří Pospíšil.

Jaroslav Šlambor se na věc podíval zase z jiné stránky.

„Je třeba zakomponovat do věci lidský rozměr. Ptát se po tom, zda by v takto řešené budově měli lidé vůbec zájem být?" položil otázku do pléna.

Materiál k posouzení

Opozice ústy Františka Frömla se nakonec pokusila prosadit prodej budovy a části pozemku s tím, že další část by si město ponechalo a zřídilo zde například park. Hlasování však dopadlo v neprospěch tohoto návrhu. Rada města však přesto bude mít materiál spojený s bývalými kasárny v Jezdecké ulici k posouzení.

„Je zde nejméně jedna písemná nabídka na odkup a rekonstrukci kasáren a to od paní Meszárosové. Rada se jí bude zabývat," ubezpečil zastupitele primátor Miroslav Pišťák už před hlasováním. Bezprostředně po něm pak toto rozhodnutí potvrdil.