Opoziční TOP 09 upozornila, že připomínky a námitky nebyly znovu veřejně projednávány, zároveň se zastupiteli klubů nikdo neprojednal otázku následné první změny územního plánu.

„Pokud územní plán změnil charakter majetku podnikajících subjektů, hrozí, že se firmy nebudou moct rozvíjet podle svých záměrů a budou muset respektovat to, co je namalováno. Na semináři jsme se dohodli, že schvalování odložíme, abychom měli čas projednat jednotlivé připomínky ve stranických klubech," vysvětlil Aleš Matyášek, předseda klubu TOP 09.

S odkladem hlasování nesouhlasil náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Nic to neřeší. Do stejné situace jako dnes se dostaneme i za měsíc nebo za dva. Mně se také nelíbí vše a rád bych v územním plánu viděl více ploch pro bydlení nebo průmyslovou výrobu, ale připomínky by mohl vznést každý z nás," řekl.

Podobného názoru byl i Václav Šmíd.

„Prostějov potřebuje územní plán jako sůl. Neumím si představit, že bychom jej začali dělat znovu," uvedl zastupitel za KSČM.

Fröml versus Kynčl

Do diskuze nad územním plánem se připojil i architekt František Fröml, který upozornil na to, že při tvorbě dokumentu došlo k několika procedurálním chybám. Podle jeho slov městu hrozí i možnost, že bude muset vrátit dotace z evropských fondů. Jedná se skoro o čtyři miliony korun.

„Dokument je časovanou bombou, která se může otočit proti městu. V dokončeném návrhu územního plánu totiž později došlo k neoprávněným změnám. Na opakovaném veřejném projednání územního plánu se Jakub Kynčl pokusil do dokumentu skrytě vpašovat vylobované změny. Ty mu však zastupitelstvo nezadalo a ani je veřejně neprojednávalo" míní architekt s tím, že změny se týkají Jezdeckých kasáren, biokoridoru Hloučela a dopravního napojení ulice Pod Kosířem na severní okruh.

Proti tomuto tvrzení se však ohradil Jakub Kynčl, jeden z autorů územního plánu.

„Je to úplný nesmysl a je neuvěřitelné, z jaké manipulace jsme napadáni. Na Českou komoru architektů na mě byla podána stížnost, která se nyní řeší, takže se k tomu nemůžu více vyjadřovat," uvedl a dodal, že se jedná o nedorozumění.

„Schvalování a pořizování územního plánu je složitý proces a my jsme zvolili bezpečnou cestu, kdy jsme jednali se všemi dotčenými orgány. Ke všem změnám mám od zastupitelů podklady," hájil se Jakub Kynčl.

Tvrzení Františka Frömla popřela i Hana Dostálová z prostějovského stavebního úřadu.

„Jeho kritika je neoprávněná, protože jsme postupovali podle stavebního zákona. Podle mého názoru se jedná o osobní boj," vyjádřila se Hana Dostálová.

S novým územním plánem zastupitelé zároveň odhlasovali i první změnu. Ta upravuje charakter pozemků a její neschválení by firmy Gala nebo Topas mohlo brzdit v rozvoji.