„Chtěl jsem na policii zaplatit pokutu, kterou dostala manželka. Se složenkou vruce jsem žádal o radu, do kterých dveří jít. Policisté na vrátnici mi ale řekli, že složenka je na manželčino jméno, proto musí přijít osobně a s občankou,“ popsal svou zkušenost David Nešvara zProstějova.

Pokutu udělenou policií lze uhradit několika způsoby. Platbou na poště spoplatkem podle výše částky, bankovním převodem či vhotovosti přímo na oddělení policie. „Pokutu musí přijít zaplatit člověk, který přestupek spáchal. Zákon nepřipouští možnost, že by vmanželství byl jeden zpartnerů zastupitelný,“ vysvětlila mluvčí prostějovských policistů Alena Nedělníková stím, že i na policii je vzájemné zastoupení možné, ale jen někdy.

Příkladem může být agenda Inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy. Zastoupení je zde možné při všech úkonech, například při vyzvednutí zbrojního průkazu či průkazu zbraně a nakládání se zbraněmi - převodu, znehodnocení, prodeji.

Většinu úkonů v daňovém řízení může učinit zástupce daňového subjektu, a to na základě plné moci. Ta je buď omezená pro určité úkony nebo neomezená. „Pokud by došlo ke střetu se zájmu zastupovaného nebo ke střetu zájmů subjektů v daňových věcech zastupovaných týmž zástupcem, pak je správce daně oprávněn k daňovému řízení zástupce nepřipustit nebo ho z něj vyloučit,“ uvedl ředitel Finančního úřadu vProstějově Pavel Michalec.

Účastníky řízení správce daně osobně předvolá pouze vpřípadě, kdy je to nezbytné, například je-li třeba podat určitá vysvětlení.

Téměř žádné výhody nevyplývají ztitulu manželství ani na poště, kterou denně využívají tisíce lidí. Mohou si navzájem vyzvednout důchod, pokud mají vobčance svůj protějšek zapsaný. Jiné je to ale tehdy, když důchod pošta doručuje složenkou. „Pro vybírání zapsaných zásilek, doporučených psaní či poukázek stačí zřídit průkaz příjemce. I ten má ale svá omezení. Jeho majitel nemůže převzít zásilku určenou výhradně do vlastních rukou,“ sdělil vedoucí pošty na Poděbradově náměstí vProstějově Luděk Coufal supozorněním, že při změně adresy či zřízení PO boxu musejí být manželé přítomni oba.

Súředně ověřenou plnou mocí uspěje zástupce žadatele o řidičský průkaz na odboru dopravy městského úřadu při podání i vyzvednutí. U převodů aut dokonce ani ověřená být nemusí.

Osobní účast je pak naprosto nezbytná jak při žádání o cestovní pas platný na deset let, tak při jeho vyzvednutí. Důvod je zřejmý, fotografie na pas pochází zbiometrického pracoviště, které je umístěné vpřízemí radnice.

Ústupek udělají úředníci při žádání o občanský průkaz. Požádat o něj může i druhý zmanželů, když předloží starý, ještě platný průkaz dotyčného, případně plnou moc.

Pro ulehčení úkonů spojených sjednáním naúřadech pomáhá zavádění elektronických podpisů.„Úřad ale může pro řízení požadovat některé originály dokumentů, a ty už musí účastník řízení doložit osobně. Elektronicky tedy lze žádost podat, ale automaticky to neznamená, že celou záležitost občan kompletně vyřídí e-mailem z domu,“ poznamenala mluvčí prostějovské radnice Jana Gáborová.