„Máme hotovou studii proveditelnosti našeho záměru, v současné době se pracuje na zadání projektu. Podle naší představy by zde měla vzniknout národopisná expozice navazující na památník Josefa Mánesa, který zde funguje již řadu let,“ řekla Marie Hošková, ředitelka Vlastivědného muzea v Olomouci.

Kromě expozicí jsou v plánu i konferenční salonky

Kromě stálých expozic lidových krojů, keramiky a řemesel zde kraj a muzeum plánují také několik konferenčních salonků a přednáškový sál. Zázemí pro účastníky pak bude tvořit ubytovací část, ve které se počítá až s šedesáti lůžky.

„Zatím čekáme, až bude hotový projekt. To by snad mohlo být do konce roku. Až začneme na zámku skutečně něco dělat, budu už mnohem spokojenější,“ komentovala současný stav ředitelka muzea.

Národopisci i netopýři se budou učit žít společně

Zámek je však také významnou lokalitou pro přírodovědce. Přitahuje je sem nejen rozsáhlý park plný vzácných dřevin, ale také vzácní živočichové. V létě zde totiž bydlí mnoho desítek drobných netopýrů.

„Tato kolonie vrápence malého je jednou z největších v Olomouckém kraji. Stanoviště tohoto kriticky ohroženého druhu je natolik významné, že se připravuje jeho vyhlášení jako chráněného území v rámci soustavy Natura 2000,“ uvedl Jiří Šafář z olomouckého pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny.

Sídlo netopýrů už bylo také zapsáno do evropského seznamu významných přírodních lokalit. Stavební práce však mohou toto unikátní stanoviště poškodit.

Ochránci přírody však vybízí k nejvyšší opatrnosti.

„Jakékoli poškození, nebo dokonce zničení této letní kolonie je nemyslitelné,“ prohlásil Šafář.

Podle něj se může stát, že pokud najdou vrápenci své obydlí nepřístupné může se celá kolonie rozpadnout.

„Co se přesně stane se dá těžko říct. nejspíše by si jednotlivci našli nějaké náhradní bydlení,“ domnívá se přírodovědec.

„Dokážeme si však představit poměrně snadnou cestu, jak skloubit fungování kulturního zařízení i prosperování netopýří kolonie,“ uzavřel Jiří Šafář.