V úterý dopoledne se v Čechách pod Kosířem uskutečnila tisková konference, kde vystoupil Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci, které od roku 2008 zámek spravuje, dále Petr Vrána, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který je majitelem zámku, a kastelán zámku Martin Váňa.

30. března byla zahájena již čtvrtá sezona. Vloni zámek navštívilo 44 tisíc návštěvníků a tím se Čechy pod Kosířem staly jednou z nejnavštěvovanějších památek střední Moravy. Přesto, že je zámek zpřístupněn veřejnosti od roku 2016, stále se opravuje. „Olomoucký kraj si je vědom, že se jedná o významnou památku. Proběhla rekonstrukce krovu a střechy za 50 milionů korun. Další fáze bude rekonstrukce severního a východního křídla. Právě na to se teď připravují projekty. Řešíme i problémy s vysycháním rybníků,“ uvedl Petr Vrána.

Boj s vysycháním rybníků

„Problém sucha se dotknul i našeho parku. Takže v letošním roce budeme žádat kraj o dotaci na řešení tohoto problému. 15. května bude známa kompletní projektová dokumentace týkající se revitalizace Velkého rybníka, kde se dozvíme částku, která je potřeba,“ upřesnil Břetislav Holásek a dodal: „Samotná revitalizace by měla trvat zhruba rok až rok a půl. Záleží na spoustě okolností.“ V měsíci září by se pak mělo rozhodovat o dalších opravách zámku.

Zámek proslul nejen díky expozicím, ale velmi často je využíván i ke svatebním obřadům. Ty se konají buď v Oranžérii, přímo v interiéru zámku nebo v zámeckém parku. Zájem mají nejen páry z České republiky, ale i ze zahraničí.

Anna K. i Cavewomen

Letos Čechy pod Kosířem chystají spoustu akcí. Ty představil Břetislav Holásek: „Letošní sezonu chystáme spoustu novinek, kterými chceme přilákat návštěvníky. Kromě menších akcí nás čekají velké kulturní akce jako open air koncert Anny K., který se odehraje 27. června, dále činohra Cavewomen, což je obdoba Caveman z minulého roku, která se bude hrát 16. srpna, a třetí akcí bude koncert Mandrage, kterým chceme oslovit mladou generaci. Chtěli bychom tímto dát do povědomí, že ten zámek tady je, protože ještě spousta lidí o něm neví.“

Kresby Josefa Mánese

Od 1. května bude veřejnosti přístupná také nová expozice s názvem Kresby Josefa Mánesa, kterou Deníku přiblížil kastelán zámku Martin Váňa.

„Expozici jsme připravovali s vědomím toho, že s naším zámkem je spjata významná osobnost Josef Mánes. Na našem zámku je Mánes zastoupen tak jako nikde jinde v republice. Přesto jsme slyšeli nějaké výčitky, že Pamětní síň, která tady byla před otevřením zámecké expozice, Mánesa pojímala trošku komplexněji. Chtěli jsme tyto kritické hlasy vyslyšet . Malíř ovšem vytvořil další dílka, která byla svým významem možná nepatrná, ale ne významem uměleckým. Byla to díla, která si maloval pro radost , pro své mecenáše, rod Silva-Tarouca, rod, který zde sídlil a Mánesa často hostil. Spousta těchto děl není nikde zviditelněná . Z toho důvodu jsme se rozhodli otevřít novou expozici,“ přiblížil Váňa.

Náhodný objev vzácné krajinky

Dominantou celé výstavy je originál obrazu, na kterém je zobrazena krajina se zámkem Čechy pod Kosířem. Do loňského roku byly čtyři z pěti krajinek považovány za nezvěstné. Ztratily se v průběhu druhé světové války.

Pouze jedna z těchto krajinek se dostala do rukou Moravské galerie v Brně. Další krajinka byla náhodou objevena vloni na podzim na zámku v Lysicích, který úzce s Čechami pod Kosířem spolupracuje.

„Vyrazil jsem s rodinou na výlet a při prohlídce zámku jsem si obrazu náhodou všiml,“ prozradil Váňa. Obraz byl identifikován jako originál Josefa Mánesa z roku 1856.

Další díla, která jsou součástí nově otevřené výstavy, jsou kopie stejně jako díla v Mánesově altánu, který se nachází v parku.

„Originály jsou příliš cenné. Přesto bychom rádi Mánesovo dílo prezentovali. Příští rok uběhne dvě stě let od umělcova narození. Ve spolupráci s Národní galerií se podílíme na přípravě velké výstavy, která se bude konat v Praze,“ uvedl Martin Váňa.