Přesto se i zámek brzy dočká stavebního ruchu. Městu se totiž podařilo získat přes sedm milionů korun z Regionálního operačního programu Střední Morava na jeho opravu. Za tyto peníze se v zámku vybudují víceúčelové výstavní prostory.

„Bude to především informační středisko, v němž se budou pořádat nejrůznější výstavy,“ upřesnil prostějovský místostarosta Miroslav Pišťák.

Zásluhu na tom, že se zámek začne konečně opravovat, má prostějovský starosta Jan Tesař. „Byl členem komise, která o dotaci rozhodovala,“ zmínil se Pišťák.