Trvalý zájem mají Francouzi.

"Zámek byl již několikrát nabízen k prodeji. O odkoupení objektu zámku nedávno projevilo interes několik zájemců. V současné době má Odbor správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova v evidenci čtyři žádosti o odkup," informuje 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že nejvážněji se historickou stavbu zajímá manželský pár z Francie.

Město chce 3,2 milionu

"Kontaktují nás pravidelně, jejich zájem je opravdu vážný. Zámek nabízíme za 3,2 milionu korun a vydražen bude formou obálkové metody. Kdo nabídne nejvyšší částku, tomu zámek prodáme," říká Pospíšil.

Pozemkové problémy byly vyřešeny.

"Dohodli jsme se s městem Prostějov na směně některých pozemků. Zvláště těch, které jsou využívané jako veřejné komunikace a veřejná zeleň. O samotný zámek zájem nemáme, není v možnostech rozpočtu naší obce udržovat nebo dokonce rekonstruovat takovou stavbu," komentuje současný stav starosta Ptení Jiří Porteš.

Právě obci byl převod zámku v minulosti několikrát nabízen.

Kostelecké krbál získal ocenění v celostátní anketě Strom roku - titul strom hrdina.
Kostelecké krbál se stal celorepublikovým hrdinou

Zámek z počátku 17. století je ve vlastnictví města Prostějov od roku 1936. Tehdy proběhla přestavba větší části vnitřních prostor zámku. Došlo zde ke zřízení šesti bytových jednotek. Další rekonstrukce na sebe dala čekat téměř šedesát let. V polovině devadesátých let minulého století byly vyměněny střešní konstrukce a krytina. Opraveny byly i komíny a obvodové zdi. Zámek postavil počátkem 17. století pravděpodobně Hynek Šarovec. Byl to rozlehlý pozdně renesanční patrový zámek s okrouhlými věžemi v nárožích. V dalších letech měnil zámek často majitele - pobělohorský konfiskát koupil roku 1630 císařský plukovník Miniatti z Campoli, roku 1679 koupil Ptení Václav Bernard z Bartoděj, krátce poté se zámek opět vrátil do držení Miniattiů. Po vymření rodu byl zámek prodán a od roku 1757 jej vlastnil klášter klarisek v Olomouci. Za nich zámek značně zchátral, využíván byl jen k hospodářským účelům a jeho údržba byla zanedbávána. Hospodářské využití si zámek udržel i za dalších majitelů hrabat Saint Genois (1825-78) i knížat z Liechtensteina (1825-1925). Při pozemkové reformě převzal roku 1925 zámek stát a od něj jej roku 1936 koupilo město Prostějov, které jej vlastní dodnes.