"V současné době se vybírá zhotovitel a počítáme, že v srpnu by se mělo začít s revitalizací," potvrdil Martin Váňa, kastelán zámku Čechy pod Kosířem.

Práce budou trvat dva roky

"Letošní sezonu to nijak výrazně neomezí. Revitalizace je ale plánována až do roku 2026, takže příští sezonu budou muset návštěvníci zámeckého parku počítat s určitým omezením pohybu," říká kastelán.

Finančně náročný projekt

"Záleží na tom, za kolik se nám podaří zakázku vysoutěžit. Projekt vznikal před dvěma roky a tehdy se náklady odhadovaly na částku okolo 100 milionů korun. Věříme, že se dostaneme na příznivější cenu, než činí původní odhad," doufá Váňa.

Vybagrování Velkého rybníka je nutností. Jsou tam několikametrové nánosy bahna. "Potřebují zpevnit i břehy a opravou musí projít i výpusť. V projektu se počítá i s revitalizací Malého rybníka, který je stále napuštěný," přiblížil Martin Váňa.

V projektu je plánováno i úvaziště loděk a nedaleko rybníků má vzniknout i podzemní retenční nádrž. Hlavním investorem bude majitel zámku, kterým je Olomoucký kraj. "Získali jsme dotaci ve výši 12 milionů korun z Národního plánu obnovy. Většinu investice tedy pokryje kraj," informoval krajský radní Jan Žůrek.