"Ptení má necelých 1100 obyvatel a rozkládá se na ploše1852 hektarech. Evidujeme 380 čísel evidenčních, které jsou vedeny jako chaty," potvrzuje starosta Ptení Jiří Porteš, jehož obec se skládá ze samotného Ptení a místních částí Ptenský Dvorek, Holubice a osady Pohodlí.

"Obec Ptení je matričním úřadem pro obce Zdětín, Vícov a Stínavu," dodává první muž obce.

Zajímavý je i samotný název obce

První zmínky o existenci obce se nachází v soupisu majetku olomoucké kapituly – sboru kněží při biskupském kostele sv. Václava. Listina vznikla z popudu biskupa Jindřicha Zdíka v roce 1131. Podle ní zde patřila kapitule tři popluží. Ptení pochází ze staroslovanské podoby slova pták. V průběhu let se původní název vsi pozměňoval. Nejstarší písemný záznam hovoří o Napteni, další známé tvary jsou Ptenie, Ptenye, Ptyena, Pteny, Pten, Pthen, Petenie, Pthenyn, Ptenyn, Ptýň, Ptin, Pithin, Ptynie, Pittin, Ptyn a Ptinium. Ptení pochází ze staroslovanské podoby slova pták. V průběhu let se původní název vsi pozměňoval. Nejstarší písemný záznam hovoří o Napteni, další známé tvary jsou Ptenie, Ptenye, Ptyena, Pteny, Pten, Pthen, Petenie, Pthenyn, Ptenyn, Ptýň, Ptin, Pithin, Ptynie, Pittin, Ptyn a Ptinium.

close Ptení info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Ptení

S historií souvisí i čtyřkřídlý renesanční zámek, jenž je nepřehlédnutelnou dominantou obce. Postavili ho na počátku 16. století Šarovci, na místě starší tvrze. V současnosti patří Městu Prostějovu a chátrá.

Čtyři zájemci o koupi

"Zámek ke Ptení patří, ale nepatří nám. Údajně jsou čtyři zájemci o jeho koupi," komentuje starosta a pokračuje: "Na některých pozemcích jsou nejen veřejně přístupné cesty, ale i vodovodní řád, nebo veřejné osvětlení. Jsme rádi, že se nám s Městem Prostějovem podařila dohoda o směně, která je na dobré cestě. Prioritou je, aby mohli lidé volně procházet ke svým nemovitostem."

Samotná obec o zámek zájem nemá.

"Město nám několikrát odkup nabízelo. Dá se říci, že za symbolickou korunu. My ale nemáme takový rozpočet, abychom zvládli běžnou údržbu," má jasno Porteš.

Blízká železniční trať je výhodou, ale určitým problémem.

"Železniční stanice Ptení v Ptenském Dvorku je jedním ze tří nakládacích míst na trati č. 306, (dříve značenou č. 271). Kromě stanice Dzbel, Prostějov hlavní nádraží, je to i pak stanice Ptení. Tím pádem k nám nejezdí pouze kamiony do dřevozpracujících firem, ale jezdí sem ze všech směrů i nakládat dřevo do vagónů," popisuje starosta a uzavírá s úsměvem: "U nás je i vysoká zaměstnanost. Odjakživa ve Ptení platilo, že kdo chtěl dělat, tak si práci našel.".