„Zbývající pozemky, které jsou součástí parku v jeho severovýchodní části, prohlásilo ministerstvo kultury za kulturní památku. Přírodně krajinářský park tak bude zachovaný jako jeden památkově chráněný celek," informoval Vlastimil Staněk z olomoucké pobočky Národního památkového ústavu, který návrh ministerstvu předkládal.Zámek a zámecká zahrada v Čechách pod Kosířem

Podle jeho slov je toto rozhodnutí důležité pro to, aby mohla být zachovaná památková hodnota areálu zámku a také jeho ochrana v plném historickém rozsahu.

„Kromě jiných vegetačních prvků se na parcelách parku nachází i část známé dubové aleje, která propojuje zámecký park s Velkým Kosířem," doplnil Vlastimil Staněk.

„Je to pěkné odpočinkové místo. Ráda sem chodím s vnoučaty, ale i sama nebo s kamarádkou. Co opravují zámek, tak je to tady takové smutné, ale těším se, že až bude hotovo, začne sem jezdit více turistů," míní Andrea Zlatá.

Aleje, vodní kanály i květiny

Zámecký park o rozloze 21 a půl hektaru byl vybudovaný na místě barokní zahrady ze sedmdesátých let 18. století, jejíž plocha obsahovala prvky alejí, vodních kanálů i květinová zákoutí.

Dnešní podoba zámeckého parku je výsledkem tří vývojových stádií. Při jeho zrodu stál v roce 1809 hrabě František Štěpán Silva Taroucca a pozemky začaly nabývat podobu přírodně krajinářského parku.

Druhá etapa, kdy se zakládaly oba rybníky včetně sítě vodních cest, a došlo k modelaci terénu, byla pro rozvoj parku nejzásadnější.

V parku vyrostla vyhlídková Červená věž u hřbitůvku Silva-Taroucců a Stolbergů, klasicistní Mánesův pavilon či neogotický skleník, jehož vzhled ovlivnil i malíř Josef Mánes, který na zámku často pobýval a vytvořil zde řadu obrazů.

Vzpomínky na dětství

Třetí etapa krajinářských úprav je spjatá s osobností Františka Josefa II. Silva-Tarouca a jeho mladšího bratra Arnošta Emanuela.Zámek a zámecká zahrada v Čechách pod Kosířem

„Můj otec měl sklon k umění a věrný přítel naší rodiny Josef Mánes, jenž každoročně strávil u nás nějakou dobu, miloval přírodu a její krásu stejně vřele jako svůj národ a svoji vlast. Myslím, že on to byl, jenž první vedl moji neumělou ruku při pokusech nakreslit zvíře, nebo strom. V kreslení sice nedocílil jsem velkého úspěchu, ale naučil jsem se již jako dítě pozorovati, a tato schopnost byla mně napříště nejen požitkem, ale značně podpořila a působila na moji další tvorbu. Již jako malý hoch slyšel jsem tolik vyprávěti a horovati o přírodě a krajinách, o perspektivě a náladách, o osvětlení, světle a stínu, že tyto pojmy se mně staly běžnými, ač jsem je teprve později plně pochopil," vzpomínal Arnošt Emanuel na své dětství v Čechách pod Kosířem.

Zámek s parkem, který byl zapsán do seznamu kulturních památek 3. května 1958, spadá do majetku Olomouckého kraje a stará se o ně Vlastivědné muzeum v Olomouci. Park je přístupný po celý rok od osmi do osmnácti hodin.