Statiku přemostění přes zámecký příkop narušuje zatékání dešťové vody do nosné konstrukce.

„Už dříve jsme museli přemostění podepřít ocelovými nosníky, ale celá konstrukce je natolik v havarijním stavu, že bylo nutné všechny ocelové profily znovu podepřít dřevěnými hranoly. Dezolátní stav totiž neumožňuje provést jejich opravu," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Starý most tak nahradí nový.

„Projekt počítá s kompletní demolicí a postavením nového přemostění vstupu do zámku včetně nového schodiště dolů do příkopu," potvrdil Zdeněk Fišer. Zároveň dodal, že rekonstrukční práce počítají s restaurováním všech historických prvků zámeckého mostu.

„Vizuální podobu objektu zcela zachováme," dodal náměstek primátora.

Brzy se má začít

Se stavebními pracemi chce magistrát začít v letošním roce.

„Vzhledem k tomu, že na nádvoří prostějovského zámku už skončila rekonstrukce prostor pro Základní uměleckou školu, doporučujeme práce zahájit co nejdříve," potvrdil Zdeněk Fišer.

Na opravu radní vyčlení více než milion korun.

„Rekonstrukce zámeckého mostu půjde z rezerv města na škodní a havarijní události. Náklady na obnovu mostu jsou odhadovány na 1,2 milionu korun," spočítal Zdeněk Fišer.

Dokončení oprav fasády

V tomto roce chce město také dokončit opravy fasády zámku.

„Z venkovní fasády zámku zbývá rekonstrukce jeho západní části, tedy směrem k budově školy, která proběhne v letošním roce," potvrdil Zdeněk Fišer. Radnice zároveň plánuje upravit prostory před prostějovským zámkem.

„Místo před zámkem představuje významný veřejný prostor, který je však v současné době prakticky nevyužívaný. Zároveň je narušený pozůstatky dopravního napojení na Kosteleckou ulici a nejasně definovaným prostorem pro pěší a automobilovou dopravu v okolí základní školy a knihovny," vysvětlil již dříve Zdeněk Fišer.

Město využije pozemky k rozšíření klidové zóny v centru města.

„V návaznosti na parkové úpravy Smetanových sadů se nabízí varianta provedení výsadby zeleně i v prostoru před zámkem, čímž by se rozšířila klidová zóna," vysvětlil náměstek primátora. 

SOUVISEJÍCÍ: U zámku vznikne klidová zóna, zeleň se bude zalévat z historické studny