Magistrát města Olomouce vyhlásil výzvu k předkládání žádostí o dotace na podporu projektů pro vzdělávací infrastruktury základních škol a město Prostějov jí využilo.

Školu tvoří čtyři propojené pavilony. Navrhovaná nástavba pavilonu C naváže na stávající konstrukce. Potřebné navýšení kapacity pro žáky vznikne nástavbou jednoho podlaží na stávající střešní konstrukci pavilonu. Pomocí nového výtahu také bude zajištěn bezbariérový přístup do nového podlaží.

„Jde o investiční akci nástavby pavilonu školy za účelem vybudování tří učeben a sálu pro rozvoj klíčových kompetencí, konkrétně cizích jazyků a přírodní vědy. Využití přednáškového sálu bude především při odborných přednáškách, jazykových a přírodovědných projektech, případně díky variabilnímu uspořádání a možnosti oddělení prostor může sál sloužit také jako dvě odborné učebny,“ popsal první náměstek primátorky Zdeněk Fišer.

„Předpokládané celkové náklady činí zhruba 25 milionů korun, z toho způsobilé výdaje projektu maximálně 17 milionů korun. Výše dotace může dosáhnout až na 90 procent způsobilých výdajů projektu, což je zhruba 15 milionů korun,“ vyčíslil náměstek Fišer.

Autorka: Kateřina Pětrošová