Zájemce uzavře s Domovní správou nájemní smlouvu v souladu s podmínkami vyhlášeného záměru rady města ze dne 8. ledna 2013. Provede rekonstrukci bytu dle soupisu oprav v hodnotě 400 tisíc korun.

„V bytě je třeba vybudovat nové rozvody elektřiny, plynu, vody a kanalizace. Nájemce provede rekonstrukci koupelny, kuchyně, podlahy, oken a dveří. Tato investice bude započítána do stanoveného nájemného," uvedl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora odpovědný za majetek města. Přiblížil, že kompenzace činí 52 měsíců.

Vzhledem k tomu, že se tento bytový dům se nachází v městské památkové zóně a je od roku 2009 prohlášen kulturní památkou, bude nezbytné před zahájením prací projednat jejich rozsah na stavebním úřadě. Souhlasné stanovisko pak musí vydat oddělení památkové péče magistrátu.