S prodejem mulčovací kůry spotřebitelům skončí v pile Javořice ve Ptení na podzim roku 2009. Po tomto datu už dřevařská firma využije všechnu kůru pouze k výrobě elektrické energie ve vlastní elektrárně.

Zahradníci na Prostějovsku tak přijdou o zdroj levného produktu, který používají k zakrývání záhonů. Nezbude jim pak nic jiného, než kůru shánět jinde. Snadné to ale nebude. Javořice je totiž největším producentem tohoto materiálu na střední Moravě a třetím největším v celé republice.

Nabízí se pouze jediný jiný dostupný zdroj kůry. Je jím drahý pytlovaný mulčovací materiál. „Nevím, co bez mulče z pily budu dělat. Nedokážu si představit, kdo ze zákazníků si bude moci dovolit platit balený mulč,“ vrtí hlavou zahradník Zbyněk Čech z Ohrozimi.

Na to, aby vymyslel jinou možnost, má necelý rok a půl. „Elektrárnu začneme budovat na sklonku letošního roku. Dokončíme ji do dvanácti měsíců od zahájení stavby,“ informoval Jan Vařeka, manažer pily Javořice.

Podotkl, že elektrárna bude využívat technologii, jejímž základem bude unikátní turbína. Zbytkové teplo vzniklé při výrobě elektrické energie chce pila využít k sušení dřeva.

Manažer ptenské pily vysvětlil, proč se vedení rozhodlo skončit s prodejem kůry zahradníkům a vyrábět z ní elektrickou energii „Mulč podléhá obrovským sezonním výkyvům v cenách. Navíc je obtížné jej skladovat, protože hrozí samovznícení.“ objasnil Vařeka.