„Hodně špatná silnice je třeba mezi Hrochovem a Jednovem. V tak špatném stavu je už několik let a zalepení děr už nic neřeší, protože by se musela zalepit celá. Občas si připadám, že fakt jedu někde po poli,“ míní například Jiří Trunda.

Jenny Veselá zas upozorňuje na situaci v Ladíně. „Už se tu nejezdí ani závody z Jevíčka na kolech a že se to tu jezdilo leta letoucí, prostě samá díra,“ popisuje Jenny.

„Podle mě jsou potřeba opravy cest i přímo v Konici. Vodní ulice je jeden výtluk za druhým, to samé hrbatá cesta před školkou,“ svěřila se dále Sandra Tomečková.

I spousta dalších úseků na Konicku je v katastrofálním stavu. Lidé zmiňují třeba silnici z Konice směrem na Jesenec, Stražisko či Šubířov. Dále okolí Rakůvky či cestu z Ptenského Dvorku do Přemyslovic.

Stanislav Kubín k tomu podotýká: „Nebylo by jednodušší prostě vypsat všechny?“

To by možná šlo, ale nebylo by to zas úplně přesné, některé cesty se totiž už svých oprav dočkaly, další budou brzy na řadě.

Starosta k věci

Svůj názor na kvalitu cest v regionu má i konický starosta Michal Obrusník.

„Odpovědnost za udržování stavu „okresních silnic“ (krajských silnic II. a III. třídy) převedl stát na kraje. Součástí převodu byl příslib státu postupného financování oprav předávaných dlouhodobě chátrajících silnic. Dle informací z médií srazil stát prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury v letošním roce tuto finanční podporu oproti loňskému roku na polovinu. Správa silnic Olomouckého kraje spravuje více než 3,5 tis. km silnic II. a III. třídy v celém kraji a to včetně mostů na těchto silnicích. Proto si nedovolím jakoukoliv kritiku rychlosti nebo způsobu postupujících oprav,“ nechal se slyšet starosta s tím, že prioritou města jsou samozřejmě opravy silnic v intravilánu Konice.

V červnu tak například započala oprava krajské silnici č. III/36620 v ulici Jiráskova a to včetně rekonstrukce dešťové kanalizace a vybudování nových chodníků.

„Další prioritou města je dopravní řešení v ulici Zádvoří a to vybudováním chodníku včetně opravy povrchu krajské silnice č. II/366. Zde však město musí nejdříve zadat vypracování projektu,“ vysvětlil Obrusník.

„Samozřejmě bych si přál, aby byly opraveny všechny silnici v Konici a okolí. Přiznejme si ale, že na příjezdech do města byly už nemalé kilometry těchto silnic opraveny,“ uzavřel starosta.

Pracuje se u Kandie

A co další silnice a silničky v okolí Konice? Dočkají se oprav? A kdy?

„Právě začala oprava silnice mezi Laškovem a Kandií s termínem dokončení v prosinci 2019. Probíhá zde sanace lokálních míst, odfrézování a pokládka AC vrstev a součástí investice je i odstranění starého a výstavba nového mostu za osadou Kandia,“ sdělila mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. Dále se v současnosti vysprávkovou metodou opravují úseky Ptenský Dvorek -Suchdol a Konice – Skřípov, zároveň se budou novými nahrazovat dva mosty v Ptenském Dvorku.

Jaké rekonstrukce a stavby jsou v plánu dál? Jejich podrobný přehled najdete v boxu pod tímto článkem.

Opravy silnic na Konicku – současnost a plán

Rok 2019

- III/366 Konice – ul. Jiráskova, realizace 05-09/2019, celková rekonstrukce

- II/448 Laškov – Kandia – kr. okr. Ol (mezi obcí Kandia a Laškov) – realizace 06-12/2019, sanace lokálních míst, odfrézování a pokládka AC vrstev

- Most ev.č. 448-1 za osadou Kandia – realizace 06-12/2019, odstranění stávajícího, vybudování nového

- Vybrané úseky vysprávkovou metodou (VyKo): Konice – Skřípov, Ptenský Dvorek – Suchdol,

- Most ev.č. 37349-9 Ptenský Dvorek– realizace 07-12/2019, odstranění stávajícího, vybudování nového

- Most ev.č. 37349-12 Ptenský Dvorek– realizace 07-12/2019, odstranění stávajícího, vybudování nového

- Vybrané úseky vysprávkovou metodou (VyKo): Konice

Rok 2020 a další

- II/448 Laškov – Kandia – kr. okr. Ol (za obcí Laškov na hranice okresu) - 2020

- Most ev.-č. 448-2 za obcí Laškov - 2020

- III/37352 Ptení – Holubice – 2020 (návrh plánu 2020)

- Most ev. č. 36635-4 Čechy pod Kosířem – 2020 (plán mostů)

- Most ev. č. 36635-3 Čechy pod Kosířem – 2021 (střednědobý plán)

- III/37752, 37754 Kostelec – Lešany – Zdětín – 2022 (střednědobý plán)

- III/37346 Ludmírov – Kladky – Dětkovice – část 2020 (návrh plánu 2020), ostatní nedefinováno

- II/448 Kandia – Nová Dědina – není definováno

- III/36635,36630,4487 Pěnčín, oprava po kanalizaci – předpoklad 2020, závisí na termínu dokončení kanalizace v obci.

- III/36635, 44927 Stařechovice  - Služín – 2020 (průtah Stařechovice - návrh plánu 2020), zbytek není definováno

- Most ev.č. 37356-3 Ptenský Dvorek – 2020 (střednědobý plán)

- III/36630 Přemyslovce – Pěnčín, extravilán – 2020 (střednědobý plán)

Termín realizace výše uvedených akcí je předběžný, bude postupně upřesňován podle přidělených finančních prostředků. Zdroj: Olomoucký kraj

V seriálu Prostějovského deníku „Zacíleno na Konici“ se postupně věnujeme různým oblastem, které se dotýkají kvality života lidí v tomto městě. V dalším díle se zaměříme na bezpečnost ve městě a zhodnotíme činnost městských strážníků.