„Park by si zasloužil daleko větší pozornost, než je mu dopřávána. A městská policie, na kterou jsem snad ještě nezaslechl nic pozitivního, je podle mého názoru naprosto zbytečná a pro rozpočet neefektivní. Možná se ale pletu,“ míní například Michal Bartošek.

„Měšťáky nikdo nezruší, ti vyberou pro městskou kasu docela dost peněz z pokut, přidává svou špetku do mlýna Vlasta Hamplová.

Pochvalu pro strážníky má naopak J. K. „Podle mě jsou všude tam, kde je jich potřeba,“ říká.

Dalšího obyvatele Konice pak trápí ale trochu jiná věc. „V poslední době narůstá počet nepřizpůsobivých občanů, kteří se potulují po parku a autobusovém nádraží,“ říká Zbyněk Švec.

Město pravidelně procházíme

A co na to říkají ti nejpovolanější, tedy městští strážníci?

„Podle mého názoru v Konici nepřizpůsobivých občanů nijak výrazně nepřibývá. Konice je obcí s rozšířenou působností, proto si sem jezdí vyřizovat své záležitosti také občané z okolních obcí. Je tedy jasné, že je v prostoru města zvýšený pohyb osob. Hlídka městské policie ulice pravidelně prochází a případné přestupky řeší,“ sdělil Jaroslav Staněk, vedoucí strážník Městské policie v Konici.

Strážníci podle jeho názoru dostatečně monitorují i prostor zámeckého parku.

„Výrazné narušení bezpečnosti občanů de nebylo dosud zjištěno,“ doplnil strážník Staněk.

Strážníci a jejich spektrum činnosti

Starosta města Michal Obrusník si za „svými“ strážníky stojí a upřesňuje i široké spektrum činností, kterými ze zabývají.

„Z mého pohledu nahrazuje městská policie činnosti dříve vykonávané policií ČR, což je bohužel důsledkem legislativního nastavení státem. Pro města a obce představuje nutná existence městské policie nemalé režijní náklady,“ informoval starosta s tím, že ta konická na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pracuje i pro 11 okolních obcí.

Obchůzková činnost strážníků působí podle něj také jako prevence přestupků a trestních činů.

Strážníci provádí kontroly v chatových oblastech, dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce například Tržního řádu.

„V rozsahu stanoveném zákonem se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, usměrňování a řízení provozu v případě dopravních nehod, objížděk, a krátkodobého dopravního omezení,“ připomněl starosta.

Dále upozorňuje na to, že městská policie odhaluje přestupky spáchané v oblasti životního prostředí, živnostenského úřadu, odboru sociálních věcí a odboru majetkoprávního. Zajišťuje odchyt toulavých zvířat, provádí ochranu objektů města a informuje sociální pracovníky o výskytu sociálně-patologických jevů na území města Konice.

Je tedy toho opravdu dost, co mají strážníci na starosti.

V seriálu Prostějovského deníku „Zacíleno na Konici“ se postupně věnujeme různým oblastem, které se dotýkají kvality života lidí v tomto městě. V dalším díle se zaměříme na problematiku stacionárních radarů.