Podle starosty města Michala Obrusníka je jedním z hlavních důvodů, proč tomu tak je fakt, že město Konice je téměř vyloučeno z možnosti čerpat evropské dotace na jejich opravy nebo budování.

Důvodem je existence vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj o bezbarierovosti, která umožňuje poskytování dotací pouze do 8,3% podélného sklonu chodníku. A Konice má právě řadu ulic, kde je sklon daleko větší.

Město nezahálí

Přesto město podle slov starosty nezahálí. Například 7 miliónů spolyká letos výstavba nového chodníku v ulici Jiráskova.

„V minulém roce byly proinvestovány téměř 4 miliony korun do oprav a rekonstrukcí místních komunikací, v letošním roce jsou v rozpočtu vyčleněny 2 miliony korun,“ nechal se slyšet starosta města s tím, že v rekonstrukci je právě chodník k vlakovému nádraží a v nejbližších dnech bude zahájena rekonstrukce ulic Za nádražím, spojka z ulice Na Příhonech k ulici Vodní a parkoviště v ulici Vrchlického (u COOPu).

Katastrofa v Husově ulici

A kde je podle mínění lidí z Konice situace s chodníky nejhorší a kde by tedy rádi v dohledné době viděli nějakou změnu?

„Chodník v Husově ulici směrem od kruhového objezdu nahoru k bytovkám je v katastrofálním stavu, "super" pro maminky s kočárkem a starší lidi. Chtělo by to nový,“ sdělila Deníku například Marta Zatloukalová.

Co se týče tohoto úseku blýská se mu na lepší časy, ale až v příštích letech.

„V letošním roce není ve finančních možnostech města pustit se do stavby tohoto chodníku. V dalších letech chceme postupně provést i rekonstrukci chodníků v této lokalitě. Výstavbu chystáme po etapách dle finančních možností města,“ vyjádřil se k této otázce starosta Obrusník.

Zádvoří stále bez chodníku

Pavlína Sedláčková z Konice zase poukazuje na to, že zatímco v Husově lidé aspoň nějaký chodník mají, ulice Zádvoří se chodníku zatím nedočkalo. I když prý je řadu let v plánu.

Právě tato ulice je trochu tvrdým oříškem, který bude muset město časem rozlousknout.

„Není zde zatím vypracována nezbytná projektová dokumentace, v cestě možného chodníku navíc stojí sloupy elektrických rozvodů, v ulici není nová kanalizace a vodovodní řád je rovněž letitý,“ zmiňuje starosta Obrusník počáteční úskalí.

Podle něj ale zastupitelstvo města vnímá výstavbu chodníku v této lokalitě jako svou prioritu.

„Problém je ale v tom, že nelze na chodník čerpat dotaci kvůli podélnému sklonu nad 8,3%, takže jej můžeme vybudovat pouze z omezených vlastních prostředků nebo úvěrů,“ doplnil starosta s tím, že velmi vhodné by také bylo, aby nejdříve došlo k dohodě s vlastníky sítí a silnice a posléze k zahájení rekonstrukce a výstavby „společným postupem“.

Brzy se dočká Jiráskova i okolí obchodu

Zatímco ve výše zmíněných lokalitách si tedy lidé budou muset na opravu či novou výstavbu chodníků ještě počkat, jinde budou moci nové chodníky využít už velmi brzy.

„Jak již bylo zmíněno v červnu začne město Konice s vlastním nákladem ve výši 7 miliónu korun budovat chodník v Jiráskově ulici, a to jako součást rekonstrukce krajské silnice. Současně musím poděkovat Olomouckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 1,85 milionů na tuto akci,“ informoval starosta Obrusník s tím, že v souvislosti s přípravou přemístění kontejnerů u COOPu na nové stanoviště se plánuje i následná úprava stávajících povrchů chodníků právě kolem nákupního střediska.

Na náměstí se podle něj budou opravovat chodníky po etapách, ale až po vypracování projektové dokumentace.

Jak je zřejmé, i když má Konice problémy se získávání peněz na chodníky z důvodu svého kopcovitého charakteru, i tak se řadu investic v této oblasti daří provést. I když možná v pomalejším tempu než by si samo město a jeho obyvatelé přáli.

V seriálu Prostějovského deníku „Zacíleno na Konici“ se postupně věnujeme různým oblastem, které se dotýkají kvality života lidí v tomto městě. V dalším díle se zaměříme na výstavbu komunitního centra a věcí s tím souvisejících.