Kruh věnce je zase symbolem Boží věčnosti. Čtyři svíčky představují čtyři týdny, jež předcházejí Vánocům, jejich světlo pak samotného Krista, který je světlem světa,“ vysvětlil význam jednoho ze symbolů adventu Pavel Vágner, duchovní v Brodku u Prostějova.

Požehnání má věřícím pomoci, aby u rozsvíceného věnce prožili hlouběji očekávání narození Ježíše Krista. První adventní neděle je zároveň začátkem církevního roku.

Mnoho mladých tedy vyrazilo už v sobotu na „církevní silvestr“, aby si užili veselí před obdobím, kdy se chtějí ztišit a více než jindy se věnovat modlitbě a objevování duchovních tajemství. Advent je totiž pro křesťany obdobím příprav na druhý nejdůležitější svátek v roce a patří k němu tradičně vnitřní usebranost.

Dříve nebyly v tomto období povoleny hlučné zábavy a tancovačky. Proto se říká, že svatá Kateřina hudcům housle bere. Její památku si katolíci připomněli v pátek 25. listopadu­.