„Zatímco letos většina obyvatel Prostějovska platí za kubík 78 korun, v příštím roce to bude téměř 82 korun. Vodné přitom bude činit 42,46 korun a stočné 39,39 korun," upřesnila Markéta Bártová, tisková mluvčí Moravské vodárenské, která zásobuje pitnou vodu Prostějov i další města a obce v regionu. Zároveň dodala, že uvedené ceny neplatí pro stočné v Konici, kde lidé platí 48 korun.

Čtyřčlennou rodinu tak bude stát zdražení vody stovky korun ročně navíc.

„Při odhadované průměrné spotřebě 78 litrů na osobu za den se náklady pro čtyřčlennou domácnost zvýší o zhruba 427 korun za rok, tedy asi o 36 korun za měsíc. Vliv na konečnou cenu vodného a stočného pro domácnosti má také sazbě daně z přidané hodnoty, která činí pro příští rok patnáct procent." Uvedla Markéta Bártová.

Konečná cena za kubík vody zahrnuje vodné, což jsou veškeré náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody, a stočné, které představuje náklady za odvádění a čistění odpadních vod.

„Významnou položkou jsou také prostředky na nákup surové vody a náklady na obnovu a rozvoj sítí. To umožňuje udržovat kvalitní síť vodovodů a kanalizací, zdrojů, úpraven a čistíren a dalších technologií v dobrém a dlouhodobě provozuschopném stavu, který je zárukou zásobování obyvatel pitnou vodou," doplnila mluvčí společnosti.