"Dle stávajícího sazebníku společnosti půjde o úhradu nákladů za úklid tabákových výrobků odhozených mimo odpadkové koše konkrétně v případě Prostějova o částku 439 865 korun ročně. Dále nám společnost uhradí náklady na soustřeďování odpadu z tabákových výrobků v nádobách na směsný odpad včetně odpadkových košů, a to ve výši 26 130 korun ročně,“ informoval náměstek primátora Jiří Pospíšil (Pévéčko).

Uzavření smlouvy odsouhlasili prostějovští radní

Předmětem smlouvy je závazek společnosti NEVAJGLUJ a.s. hradit obci paušálně náklady vynaložené na úklid odpadu z tabákových výrobků v Prostějově.

Provozování kolektivního systému o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí zahájila společnost NEVAJGLUJ počátkem letošního října. K jeho provozování obdržela oprávnění z Ministerstva životního prostředí 10. října 2023.

Ilustrační foto
Strážníci se v týdnu nenudili: žena házela "špačky" z okna, pejskař zlobil děti

Tento kolektivní systém vznikl na základě dohody výrobců tabákových výrobků s filtry a pomůže obcím s náklady na úklid nedopalků a zároveň bude usilovat o zvýšení ochrany životního prostředí omezením odhazování nedopalků.

"Abychom mohli naplnit své povinnosti vyplývající ze zákona, musíme postupně uzavírat smlouvy s obcemi tak, abychom ve třetím roce po udělení oprávnění spolupracovali s minimálně 90 procenty obcí v Česku. Pokud s námi obce uzavřou smlouvu letos, budou jim náležet úhrady již i za rok 2023," říká Martina Vrbová, ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s.